Kod błędu P071C – obwód przełącznika trybu nadawania „A” wysoki

Kod błędu P071C brzmi jak „obwód przełącznika trybu nadawania „A” wysoki”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Transmission Mode Switch „A” Circuit High”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P071C

Ten kod usterki diagnostycznej (DTC) jest ogólnym kodem transmisji. Błąd P071C jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieco różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P071C – obwód przełącznika trybu nadawania

Nowoczesne pojazdy posiadają moduł sterujący automatyczną skrzynią biegów zwany modułem sterującym skrzynią biegów (TCM). Moduł sterujący silnika (PCM) komunikuje się z TCM. Do monitorowania automatycznej skrzyni biegów pod kątem usterek.

Jeśli w Twoim pojeździe zapisany jest kod P071C, oznacza to, że moduł sterujący skrzynią biegów (PCM) otrzymał sygnał wprowadzania danych. Co wskazuje, że wykryto problem, który wymaga zapalenia się lampki sygnalizacyjnej usterki (MIL).

Przełącznik trybu transmisji aktywuje tę usterkę, gdy moduł sterujący wykryje wysoki poziom sygnału. W tym przypadku usterka dotyczy obwodu „A” przełącznika trybu transmisji.

Niektóre modele mogą wymagać do 8 cykli jazdy z problemem, zanim zapali się wskaźnik usterki.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P071C dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Dźwignia wyboru biegów nie działa.
 2. Niestabilna lub gwałtowna zmiana biegów.
 3. Zmiana biegu trwa długo.
 4. Niska moc przy dużym obciążeniu.
 5. Skrzynia biegów nie przełącza się na niższy bieg, gdy potrzebny jest moment obrotowy.
 6. Transmisja może być ustawiona w trybie awaryjnym.

Zapisany kod P071C wskazuje, że wykryto potencjalnie poważną usterkę. Może to niepotrzebnie obciążać skrzynię biegów i jej elementy.

Przyczyny błędów

Kod P071C może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Wadliwy lub uszkodzony przełącznik trybu pracy.
 • Korozja złącz lub styków powodująca wysoką rezystancję.
 • Problem z okablowaniem, np. otwarte lub zwarte połączenie.
 • Uszkodzona dźwignia zmiany biegów.
 • Przepalony bezpiecznik lub wkładka bezpiecznikowa.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM lub TCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P071C

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P071C:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego pojazdu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Wyczyść kody błędów, wykonaj jazdę próbną i sprawdź, czy błąd P071C pojawi się ponownie.
 3. Sprawdzić wzrokowo przewody elektryczne i złącza.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszelkie zwarte, zepsute, uszkodzone lub skorodowane elementy.
 5. Sprawdź bezpiecznik lub wkładkę topikową.
 6. Sprawdź dźwignię zmiany biegów, a także przełącznik trybu pracy.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić podczas diagnozowania usterki P071C jest sprawdzenie sekcji elektrycznej pod kątem uszkodzeń. W nowoczesnych samochodach sygnały elektryczne i elektroniczne wymagają dobrego okablowania do prawidłowej transmisji danych. Wszelkie usterki, takie jak przerwy, rozłączone złącza lub korozja, mogą zakłócić sygnały, powodując awarie sterowania przekładnią.

Sprawdź akumulator, ponieważ niektóre moduły PCM i TCM są wrażliwe na niskie napięcie. Jeśli bateria jest słaba, system może to wykryć jako usterkę. Sprawdź, czy akumulator dostarcza co najmniej 12 V i czy alternator działa prawidłowo, przy czym na biegu jałowym napięcie wynosi co najmniej 13 V.

Jeśli pojazd nie wykryje usterki spowodowanej wadliwym okablowaniem, prawdopodobnie problem jest spowodowany przez sam przełącznik trybu pracy. Jego wymiana powinna rozwiązać problem z błędem P071C. Ale nie pomijaj też bezpieczników, przepalony bezpiecznik to częsty problem.

Jak w przypadku każdej awarii skrzyni biegów, zawsze sprawdzaj poziom i jakość płynów i utrzymuj je w dobrym stanie.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P071C może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Buick
 • Chevrolet
 • Dodge
 • Ford
 • GMC

W przypadku kodu usterki P071C czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P071A, P071B, P071D, P071E, P071F.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz