Kod błędu P06A9 – napięcie referencyjne czujnika „D” obwód zakres / wydajność

Kod błędu P06A9 brzmi jak „napięcie referencyjne czujnika „D” obwód zakres / wydajność”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Sensor Reference Voltage „D” Circuit Range/Performance”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P06A9

Zapisany kod P06A9 oznacza, że moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykrył niezgodność w zakresie roboczym napięcia referencyjnego czujnika w obwodzie „D”. Nie chodzi o konkretny czujnik, ale o każdy z czujników na obwodzie „D”.

Kod błędu P06A9 – napięcie referencyjne czujnika

Normalnie obwód ten jest zasilany przez czujnik położenia przepustnicy (TPS) i czujnik położenia pedału przyspieszenia nr 1 (APPS). Ale czasami mogą być obecne inne, w zależności od marki i modelu.

Do wszystkich tych czujników na tym samym obwodzie co PCM przykładane jest napięcie referencyjne 5V i odbierany jest sygnał. Jeśli sygnał napięcia wejściowego odbierany przez PCM znajduje się poza oczekiwanymi parametrami, zapisany zostanie kod P06A9.

Dlatego też, jeżeli w obwodzie napięcia odniesienia „D” wystąpi niedopasowanie zakresu roboczego, może to mieć wpływ na wszystkie czujniki, które korzystają z tego obwodu. Ale w wielu przypadkach temu błędowi będą towarzyszyć inne kody. Co pomoże zawęzić ogólny obszar występowania tej usterki.

Niezależnie od obecności innych kodów błąd ten oznacza, że w obwodzie napięcia odniesienia „D” wykryto niedopasowanie.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P06A9 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka ostrzegawcza „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Dodatkowo mogą pojawić się kody wskazujące na problem z konkretnym czujnikiem.
 3. Słabe przyspieszenie.
 4. Silnik nie daje się rozpędzić, a reakcja przepustnicy jest niereagująca.
 5. Zwiększone zużycie paliwa.
 6. Zmniejszona wydajność silnika.
 7. Pływające obroty, oraz próby przeciągnięcia na biegu jałowym.

Ciężkość zapisanego kodu usterki P06A9 zależy od tego, jaka awaria obwodu czujnika wystąpiła. W związku z tym dotkliwość będzie różna w poszczególnych przypadkach.

Przyczyny błędów

Kod P06A9 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony czujnik położenia przepustnicy (TPS).
 • Nastąpiła awaria czujnika położenia pedału przyspieszenia nr 1 (APPS).
 • Problem z wiązką przewodów i złączem w postaci stopionego lub uszkodzonego złącza.
 • Przepalony bezpiecznik lub wkładka bezpiecznikowa.
 • Uszkodzony przekaźnik zasilania systemu.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P06A9

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P06A9:

 1. Najpierw podłącz skaner OBD-II do komputera pokładowego pojazdu i odczytaj wszelkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Następnie wyczyść kody błędów z pamięci PCM i przetestuj samochód, aby zobaczyć, czy błąd P06A9 pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, sprawdź wiązki przewodów i złącza.
 4. Przetestować czujniki w obwodzie odniesienia „D”, w razie potrzeby wymienić.
 5. Sprawdzić moduł sterujący (PCM), w razie potrzeby wymienić lub przeprogramować.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Podłącz narzędzie skanujące do portu diagnostycznego samochodu i pobierz wszystkie zapisane kody. Następnie wyczyść je i wykonaj jazdę próbną samochodem. Jeśli kod P06A9 nie pojawi się, usterka była tymczasowa. Jeśli się pojawi, kontynuuj testowanie.

Przeprowadzić kontrolę wzrokową okablowania i złączy związanych z czujnikami obwodu odniesienia „D”. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wymienić uszkodzone okablowanie lub złącza. Następnie ponownie zresetuj błędy, wykonaj jazdę próbną i ponownie je odczytaj.

Sprawdź czujniki

Jeśli kod P06A9 pojawi się ponownie, sprawdź w instrukcji obsługi, aby określić, które czujniki są obsługiwane przez obwód odniesienia napięcia „D”. Ponieważ producenci nie zawsze przestrzegają konwencji oznaczania części, obwodów i czujników.

Sprawdź rezystancję, napięcie odniesienia, ciągłość i uziemienie dla wszystkich istotnych przewodów czujnika. Porównaj wszystkie uzyskane dane z wartościami podanymi w instrukcji.

Przetestuj działanie każdego z czujników za pomocą oscyloskopu, będzie to wymagało biblioteki przebiegów. Jeśli takie wyposażenie i dane referencyjne nie są dostępne, nie zaleca się kontynuowania procedury diagnostycznej.

Nieprawidłowe procedury testowe mogą spowodować poważne uszkodzenie układu elektrycznego, jak również jednego lub więcej modułów sterujących.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P06A9 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chevrolet
 • Ford
 • Honda
 • Mercedes-Benz

W przypadku kodu usterki P06A9 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P06A3, P06A4, P06A5.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz