Kod błędu P066C – cylinder 2 obwód sterowania świecami żarowymi niski

Kod błędu P066C brzmi jak „cylinder 2 obwód sterowania świecami żarowymi niski”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Cylinder 2 Glow Plug Control Circuit Low”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P066C

Kod błędu OBD-II P066C jest ustawiany, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykrył stan niskiego napięcia w obwodzie sterowania świecami żarowymi dla cylindra numer 2. Aby określić położenie siłownika numer 2 w danym modelu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu.

Kod błędu P066C – cylinder 2 obwód sterowania świecami żarowymi niski

Świecę żarową instaluje się w głowicy cylindra bardzo blisko miejsca, które inicjuje spalanie, czyli „gorącego punktu”. Gdy komputer zarządzający pracą silnika wykryje, że silnik jest zimny, wykorzystując czujniki oleju i skrzyni biegów. Postanawia pomóc silnikowi, uruchamiając go za pomocą świec żarowych.

Zbyt długie włączanie powoduje stopienie świec żarowych, ponieważ ze względu na wysoką rezystancję wydzielają one ciepło, a po włączeniu żarzą się na czerwono. To intensywne ciepło jest szybko przenoszone na głowicę cylindra. Pozwala to na zatrzymanie ciepła spalania przez ułamek sekundy niezbędny do zapłonu paliwa wchodzącego do komory spalania.

Jeżeli PCM wykryje niższy od oczekiwanego poziom napięcia w obwodzie sterowania świecami żarowymi w cylindrze nr 2. Zostanie zapisany kod P066C i może zaświecić się lampka kontrolna awarii (MIL).

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P066C dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania zaświeci się (kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka).
 2. Silnik jest trudny do uruchomienia w niskich temperaturach lub po dłuższym okresie bezczynności, co powoduje schłodzenie bloku.
 3. Brak mocy do czasu dostatecznego rozgrzania silnika.
 4. Wibracje i szarpanie silnika podczas przyspieszania.
 5. Podczas rozruchu silnik może być głośniejszy niż zwykle.
 6. Wskaźnik nagrzewania nie gaśnie.
 7. Podczas rozruchu może być widoczny biały dym.

Jeśli uszkodzona jest tylko jedna świeca żarowa, objawy będą minimalne, ponieważ silnik normalnie uruchamia się z jedną uszkodzoną świecą żarową. Jednak w niskich temperaturach istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia wymienionych problemów związanych z usterką P066C.

Przyczyny błędów

Kod P066C może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzona świeca żarowa w cylindrze nr 2.
 • Otwarty lub zwarty obwód w obwodzie sterowania świecą żarową.
 • Złącze wtykowe jest uszkodzone.
 • Uszkodzony moduł sterowania świecami żarowymi.
 • Przyczyną mogą być również przepalone bezpieczniki.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P066C

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P066C:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą skanera OBD-II.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera.
 3. Wykonaj jazdę próbną samochodem, aby sprawdzić, czy błąd P066C wystąpi ponownie.
 4. Sprawdź wzrokowo, czy przewody i złącza nie są uszkodzone.
 5. Sprawdzić bezpieczniki, w razie potrzeby wymienić przepalony.
 6. Sprawdzić świecę żarową.
 7. Sprawdź moduł sterujący silnika (PCM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Sprawdzić świecę żarową przez odłączenie przewodu łączącego. Weź woltomierz i ustaw go na pomiar „omowy”. Umieść czerwony przewód na zacisku świecy żarowej, a czarny przewód na masie.

W większości przypadków zakres ten powinien wynosić od 0,5 do 2,0 omów (sprawdź dane w fabrycznej instrukcji serwisowej). Jeśli odczyt wykracza poza dopuszczalny zakres, należy wymienić świecę żarową.

Sprawdź przewód biegnący do świecy żarowej nr 2, umieszczając czerwony przewód na przewodzie od strony opony, a czarny przewód od strony świecy żarowej. Opór powinien być taki sam, od 0,5 do 2,0 omów. Jeśli jest wyższa, należy wymienić przewód prowadzący do świecy żarowej od opony.

Sprawdź, czy przewody nie są poluzowane, nie mają pękniętej lub brakującej izolacji. Podłącz skaner kodów do portu OBD znajdującego się pod deską rozdzielczą i ustaw kluczyk w pozycji „on” przy wyłączonym silniku. Wyczyść kody. Wykonaj jazdę próbną, aby sprawdzić, czy problem z błędem P066C został usunięty.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P066C może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chevrolet
 • Chrysler
 • Dodge (RAM)
 • Ford
 • Jeep
 • Opel
 • Porsche
 • Subaru
 • Toyota
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P066C czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P066A, P066E, P067A, P067C, P067E, P068C, P068E, P069A, P069C.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevodPL | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz