Kod błędu P0640 – awaria obwodu sterowania nagrzewnicą powietrza dolotowego

Kod błędu P0640 brzmi jak „awaria obwodu sterowania nagrzewnicą powietrza dolotowego”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Intake Air Heater Control Circuit Malfunction”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0640

Kod błędu OBD-II P0640 jest zdefiniowany jako „Błąd obwodu sterowania nagrzewnicą powietrza dolotowego”. Jest ustawiany, gdy PCM (Powertrain Control Module) wykryje nieprawidłowe napięcie wejściowe w obwodzie sterowania nagrzewnicą powietrza dolotowego.

Kod błędu P0640 – awaria obwodu sterowania nagrzewnicą powietrza dolotowego

Typowe systemy ogrzewania powietrza dolotowego składają się z elementu grzejnego, dmuchawy, która przenosi ogrzane powietrze do silnika. Jak również różne elementy elektryczne, w tym okablowanie, złącza, czujnik temperatury i przekaźnik.

. Zadaniem nagrzewnicy powietrza dolotowego jest podgrzewanie powietrza dolotowego w celu poprawy spalania w niskich temperaturach.

Należy pamiętać, że podgrzewacz powietrza dolotowego włącza się tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej poziomu określonego przez producenta. Wstępne podgrzewanie powietrza wlotowego ma kilka zalet, wśród których jest zmniejszenie zużycia paliwa. Ponieważ gorąca mieszanka paliwowo-powietrzna spala się pełniej niż mieszanka zimna.

Zmiany napięcia w obwodzie wejścia sterującego, które są poza określonym zakresem, generują kod błędu P0640. Po tym następuje włączenie lampki kontrolnej, która sygnalizuje wystąpienie błędu.

Nie zawsze jest tak, że kod jest ustawiony i lampka ostrzegawcza zapala się przy pierwszej usterce. W niektórych przypadkach, zanim zaświeci się lampka kontrolna, wymaganych jest kilka cykli usterek.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0640 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” w tablicy rozdzielczej (kod zostanie zapisany jako kod usterki).
 2. Może nie być żadnych objawów poza zapisanym kodem błędu.
 3. Dłuższy niż zwykle czas rozruchu silnika.
 4. Nierówna praca na biegu jałowym w niskich temperaturach.
 5. Silnik może zgasnąć na biegu jałowym przy bardzo niskich temperaturach.
 6. Zwiększone zużycie paliwa.

Błąd P0640 jest zazwyczaj łagodny, ale czasami może być poważny w zależności od konkretnych objawów usterki. Dlatego w przypadku wykrycia usterki zaleca się jak najszybsze jej usunięcie.

Przyczyny błędów

Kod P0640 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony przekaźnik elementu grzejnego.
 • Uszkodzony jest sam element grzejny.
 • Skorodowane lub uszkodzone złącze.
 • Wadliwa lub uszkodzona wiązka przewodów.
 • Uszkodzony lub zatkany kanał powietrzny.
 • Uszkodzony silnik wentylatora.
 • Wadliwy czujnik temperatury.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0640

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0640:

 1. Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić przekaźnik elementu grzejnego.
 2. Element grzejny jest uszkodzony i w razie uszkodzenia należy go wymienić.
 3. Wyczyść ewentualną korozję na złączach.
 4. Naprawić lub wymienić wiązkę przewodów.
 5. Wymienić uszkodzone kanały i przewody wentylacyjne.
 6. Wymiana silnika wentylatora.
 7. Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić czujnik temperatury.
 8. Jeśli błąd utrzymuje się, sprawdź moduł PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem w procesie rozwiązywania problemu P0640 jest przestudiowanie Biuletynów Obsługi Technicznej (TSB). W niektórych przypadkach może to zaoszczędzić wiele czasu na dłuższą metę, wskazując ci właściwy kierunek.

Nagrzewnica może nie włączyć się automatycznie, jeśli temperatura powietrza otoczenia lub silnika przekracza limit ustalony przez producenta. Obwód musi być aktywowany po wydaniu polecenia „ON” za pomocą skanera lub po ręcznym włączeniu zasilania.

Rozszerzone stopnie

Zaawansowane kroki diagnozowania błędu P0640 są bardzo specyficzne i wymagają odpowiedniego zaawansowanego sprzętu do dokładnego wykonania. Procedury te wymagają multimetru cyfrowego i konkretnych instrukcji technicznych pojazdów.

Wymagania dotyczące napięcia różnią się w zależności od konkretnego roku modelowego, modelu i typu silnika pojazdu.

Jeśli napięcie jest przyłożone do elementu, który nie działa, ten element jest prawdopodobnie uszkodzony i wymaga wymiany. Jeśli zasilanie nie jest dostępne do obsługi obwodu, może być konieczne sprawdzenie ciągłości w celu zidentyfikowania wadliwego okablowania lub komponentów.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0640 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Buick (Riviera)
 • Chevrolet
 • Ford
 • GMC
 • Mercedes-Benz
 • Nissan (Altima)
 • Opel

W przypadku kodu usterki P0640 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0540, P0541, P0542, P0543.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz