Kod błędu P063B – obwód czujnika napięcia generatora zakres / wydajność

Kod błędu P063B brzmi jak „obwód czujnika napięcia generatora zakres / wydajność”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Generator Voltage Sense Circuit Range/Performance”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P063B

Kod błędu OBD-II P063B jest ogólnym kodem błędu zdefiniowanym jako „niedopasowanie zakresu działania czujnika napięcia generatora”. W tym przypadku usterka wskazuje konkretny obwód, z którym wystąpił problem.

Kod błędu P063B – obwód czujnika napięcia generatora zakres / wydajność

Alternator ma za zadanie wytworzyć prąd wymagany przez pojazd w danym momencie. Osiąga się to za pomocą układu w module sterującym, który szacuje całkowite zużycie energii.

Układ pomiaru napięcia alternatora przeznaczony jest do monitorowania napięcia alternatora i akumulatora podczas pracy pojazdu. Napięcie wyjściowe alternatora musi być na odpowiednim poziomie.

Alternator musi kompensować zużycie ładunku przez akumulator i elementy elektryczne, w tym rozrusznik, światła i różne akcesoria. Ponadto regulator napięcia musi dostarczyć wystarczającą moc wyjściową, aby zapewnić wystarczające napięcie do ładowania akumulatora.

Ta usterka w pojeździe związana jest z obwodem wykrywania napięcia alternatora. Gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje niedopasowanie zakresu roboczego w obwodzie wykrywania napięcia alternatora, ustawiony zostanie kod P063B.

W przypadku wystąpienia błędu może zapalić się lampka ostrzegawcza akumulatora i lampka kontrolna silnika lub obie.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P063B dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” w panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Zapala się lampka ostrzegawcza akumulatora.
 3. Niektóre wskaźniki lub czujniki w tablicy rozdzielczej mogą być nieaktywne.
 4. Silnik nie obraca się płynnie przy rozruchu.
 5. Problemy z uruchomieniem silnika.

W przypadku wystąpienia błędu P063B, silnik może nie dać się uruchomić, więc ten kod należy traktować jako poważny. Dlatego najlepiej jak najszybciej poprawić ten błąd.

Przyczyny błędów

Kod P063B może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Wadliwy alternator.
 • Uszkodzony jest regulator napięcia.
 • Otwarty lub zwarty obwód w wiązce przewodów.
 • Luźne lub uszkodzone złącza.
 • Złe uziemienie jest częstą przyczyną.
 • Przepalony bezpiecznik lub wkładka topikowa.
 • Niski poziom naładowania lub całkowicie rozładowany akumulator.
 • Luźny lub uszkodzony pasek rozrządu.
 • Uszkodzona bateria.
 • Sporadycznie przyczyną jest uszkodzony moduł PCM lub błąd programowania.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P063B

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P063B:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą narzędzia skanującego OBD-II. Aby dowiedzieć się kiedy i w jakich okolicznościach wystąpił błąd P063B.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy usterka pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, sprawdź wizualnie przewody elektryczne i złącze modułu sterowania.
 4. Kontrola wzrokowa i testowanie alternatora.
 5. W razie potrzeby naprawić lub wymienić alternator i wszelkie uszkodzone przewody.
 6. Sprawdź regulator napięcia i akumulator.
 7. Zwróć uwagę na pasek rozrządu.
 8. Jeśli nie ma usterek, sprawdź sam PCM i jego część programową.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi kod usterki P063B, czasami mogą być obecne inne usterki. Kody towarzyszące zwykle dotyczą nieprawidłowych napięć w systemie. A także kody niedopasowania zakresu wydajności, które mogą dotyczyć różnych czujników.

Jeśli nie ma dodatkowych kodów, pierwszą czynnością jest sprawdzenie akumulatora w celu określenia jego stanu naładowania i ogólnej sprawności. Jeśli bateria jest rozładowana lub uszkodzona, należy ją naładować lub wymienić.

Kontrola okablowania

Po sprawdzeniu akumulatora, sprawdź wizualnie całe okablowanie związane z alternatorem. W razie potrzeby naprawić lub wymienić, aby zapewnić skuteczne przeniesienie obciążenia.

Jeśli nie ma widocznych oznak zwarcia lub innego uszkodzenia, użyj woltomierza, aby sprawdzić rezystancję i połączenie z masą. W razie potrzeby wymienić, aby zapewnić, że wszystkie wartości elektryczne mieszczą się w granicach określonych przez producenta.

Zlokalizuj również wszystkie bezpieczniki, które są w jakikolwiek sposób połączone z systemem ładowania. Po sprawdzeniu wymienić uszkodzone lub podejrzane bezpieczniki.

Badanie alternatora

Po sprawdzeniu całego okablowania, należy sprawdzić sam alternator za pomocą multimetru. W wielu przypadkach to właśnie wadliwy alternator jest przyczyną błędu P063B.

Jeśli usterka alternatora zostanie potwierdzona, wymień go na nowy lub regenerowany, ponieważ jest to prawie zawsze bardziej opłacalne niż jego naprawa. Należy jednak upewnić się, że wymieniane urządzenie jest identyczne z oryginałem pod każdym względem, łącznie z uchwytami montażowymi i specyfikacją.

Po wymianie należy uruchomić silnik i obserwować lampkę ostrzegawczą na desce rozdzielczej, aby upewnić się, że alternator działa prawidłowo. Lampka ostrzegawcza powinna zgasnąć w ciągu kilku sekund.

Jeśli lampka ładowania nie świeci się, może to być przyczyną błędu. Dlatego należy sprawdzić i naprawić lampkę ostrzegawczą alternatora.

Możesz też zmierzyć napięcie w układzie, powinno być między 14,2 a 14,8 V. Przed ponownym skanowaniem systemu należy odczekać co najmniej jeden pełny cykl jazdy pojazdu. Najprawdopodobniej nie będzie błędu P063B, ale czasami konieczne jest dodatkowe czyszczenie za pomocą narzędzia skanującego.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P063B może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chrysler
 • Dodge
 • Jeep
 • Land Rover
 • Mazda

W przypadku kodu usterki P063B czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P063A, P063C, P063D.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz