Kod błędu P0637 – obwód sterowania układem wspomagania kierownicy wysoki

Kod błędu P0637 brzmi jak „obwód sterowania układem wspomagania kierownicy wysoki”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Power Steering Control Circuit High”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0637

Kod błędu OBD-II P0637 jest kodem ogólnym zdefiniowanym jako wysoki poziom sygnału w obwodzie sterowania wspomaganiem kierownicy. Ustawia się, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje nieprawidłowe sygnały w obwodzie sterowania wspomaganiem układu kierowniczego.

Kod błędu P0637 – obwód sterowania układem wspomagania kierownicy wysoki

Nowoczesne układy wspomagania kierownicy są adaptacyjne. Wspomaganie układu kierowniczego jest zwiększone przy niskich prędkościach jazdy i zmniejszone lub całkowicie wyłączone przy wyższych prędkościach.

Ma to na celu poprawę sprzężenia zwrotnego przez zawieszenie i układy kierownicze. Zaletą tego podejścia jest poprawa sterowalności kierunkowej pojazdu. Ponieważ w dużym stopniu zapobiega się nagłym lub nadmiernym siłom kierującym.

PCM wykorzystuje napięcie sygnału w obwodzie sterowania wspomaganiem kierownicy do obliczenia wzrostu prędkości obrotowej silnika. Zapobiega to zgaśnięciu silnika przy niskich prędkościach.

Dodatkowo, wystarczające wsparcie kierownicy jest tworzone przez efektywną kontrolę prędkości obrotowej silnika. Aby umożliwić manewrowanie przy niskich prędkościach bez nadmiernego przykładania siły do kierownicy.

Jeśli PCM nie otrzyma sygnału z obwodu sterowania wspomaganiem kierownicy, ustawi kod P0637. Może wtedy zapalić się lampka ostrzegawcza, co może wymagać kilku cykli awarii.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0637 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Silnik może zgasnąć podczas obracania kierownicą przy niskich prędkościach roboczych.
 3. Obrót kierownicą przy małych prędkościach jest bardzo trudny lub prawie niemożliwy.
 4. Pompa wspomagania układu kierowniczego może wydawać szum, wycie, gwizd lub stukanie.
 5. W niektórych przypadkach może nie być żadnych objawów poza zapisanym kodem błędu.

Usterka P0637 jest dość poważna, ponieważ w momencie jej wystąpienia mogą wystąpić problemy z układem kierowniczym. Dlatego zaleca się jak najszybsze usunięcie usterki w przypadku jej wykrycia.

Przyczyny błędów

Kod P0637 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony czujnik ciśnienia wspomagania kierownicy.
 • Uszkodzony przełącznik pozycji wspomagania kierownicy.
 • Uszkodzony przełącznik wspomagania kierownicy.
 • Zerwana, uszkodzona, skorodowana wiązka przewodów.
 • Problem ze złączem lub jego stykami.
 • Wadliwy przekaźnik lub przepalony bezpiecznik.
 • Niski poziom płynu z powodu nieszczelności w układzie.
 • Awaria pompy wspomagania układu kierowniczego.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0637

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0637:

 1. Sprawdź, czy poziom płynu hydraulicznego jest normalny.
 2. Sprawdzić czujnik ciśnienia wspomagania układu kierowniczego.
 3. Przetestować przełącznik położenia wspomagania kierownicy.
 4. Sprawdzić wiązki przewodów i złącza pod kątem uszkodzeń.
 5. Przetestuj pompę wspomagania układu kierowniczego, a także zębatkę.
 6. Jeśli błąd utrzymuje się, sprawdź moduł PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi błąd P0637, pierwszym krokiem jest sprawdzenie poziomu i wyglądu płynu w zbiorniku układu kierowniczego. Jeśli poziom w zbiorniku jest znacznie poniżej znaku, w układzie występuje nieszczelność. Dlatego należy je wykryć i naprawić przed ponownym uruchomieniem pojazdu.

Jeśli płyn ma ciemny kolor lub wyczuwalny jest zapach spalenizny, osiągnął koniec okresu użytkowania i również powinien zostać wymieniony zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. Należy pamiętać, że ten kod może być spowodowany niskim poziomem płynu lub zepsutym płynem, więc poświęć czas na wykonanie tej kontroli.

Sprawdź okablowanie

Po sprawdzeniu poziomu płynu i prawidłowego stanu, nie powinno być żadnych wycieków w układzie. Następnie posłuchaj, czy nie ma żadnych dziwnych mechanicznych odgłosów, gdy silnik pracuje lub gdy kierownica obraca się z boku na bok.

Teraz należy przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową wszystkich powiązanych przewodów i złączy. Poszukaj uszkodzonych, spalonych, zwartych, odłączonych lub skorodowanych wiązek przewodów i złączy. W razie potrzeby naprawić w przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia.

Skasować kod P0637 po wykonaniu prac i wykonać jazdę próbną samochodem z niewielką prędkością. Możesz również obrócić kierownicę z boku na bok przy włączonym silniku, aby zobaczyć, czy kod powróci.

Sprawdź za pomocą woltomierza

Jeśli kod pozostaje, ale nie ma widocznych uszkodzeń w okablowaniu sterującym. Przygotować się do przeprowadzenia testów napięcia odniesienia, ciągłości, rezystancji i uziemienia na wszystkich powiązanych przewodach.

Pamiętaj, aby podczas testowania okablowania odłączyć czujnik od PCM, aby zapobiec uszkodzeniu sterownika. Porównać wszystkie uzyskane odczyty z podanymi w instrukcji, w przypadku stwierdzenia odchyleń naprawić lub wymienić okablowanie.

Oprócz okablowania należy sprawdzić sam czujnik ciśnienia, ponieważ jest on częścią obwodu sterowania. Wymień czujnik, jeśli jego rezystancja różni się od wartości podanej w instrukcji.

Sprawdzić ciśnienie w układzie wspomagania kierownicy

Jeśli usterka nadal występuje, sprawdzić rzeczywiste ciśnienie wytwarzane przez pompę wspomagania układu kierowniczego. Porównaj wyniki testu z wartościami podanymi w instrukcji.

Należy pamiętać, że wymiana pompy wspomagania układu kierowniczego jest w większości przypadków wymagająca technicznie. Dlatego lepiej jest wezwać profesjonalnych mechaników.

Dlatego też, jeśli zostanie stwierdzone, że pompa nie pracuje zgodnie ze specyfikacją. Najlepszym rozwiązaniem jest wysłanie samochodu do dealera lub innego kompetentnego warsztatu w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.

Jeśli kierownica obraca się przy małej prędkości tak samo jak przed pojawieniem się kodu, to mało prawdopodobne, że problemem jest ciśnienie generowane przez pompę. W tym przypadku bardziej prawdopodobne jest, że przyczyną problemu są przerywane problemy elektryczne. Które czasami mogą być niezwykle trudne do znalezienia i trwałej naprawy.

Jedna z typowych przyczyn powtarzających się problemów jest bezpośrednio związana z tanimi, nieoryginalnymi czujnikami ciśnienia niewiadomego pochodzenia. A w wielu przypadkach problem można rozwiązać poprzez wymianę czujnika ciśnienia na część OEM.

Istnieje też możliwość, że nieprawidłowe napięcie w układzie może uszkodzić PCM. W takim przypadku należy wymienić PCM, przeprogramować go i sprawdzić pojazd. Aby sprawdzić, czy zwrócony został kod błędu P0637.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0637 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Dodge
 • Ford
 • Mercedes-Benz
 • Nissan
 • Renault
 • Saturn

W przypadku kodu usterki P0637 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0635, P0636.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz