Kod błędu P0556 – obwód czujnika ciśnienia wspomagania hamulców zakres / wydajność

Kod błędu P0556 brzmi jak „obwód czujnika ciśnienia wspomagania hamulców zakres / wydajność”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0556

Kod błędu OBD-II P0556 jest kodem ogólnym, który jest zdefiniowany jako „Nieodpowiedni zakres pracy w obwodzie czujnika ciśnienia wspomagania hamulców”. Ustawia się, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) nie może odebrać normalnego sygnału z czujnika ciśnienia.

Kod błędu P0556 – obwód czujnika ciśnienia wspomagania hamulców zakres / wydajność

Układ czujnika ciśnienia wspomagania hamulców ma za zadanie monitorować wielkość ciśnienia wywieranego na wspomaganie hamulców. Układ jest sterowany przez PCM, aby dostosować się do różnych sytuacji związanych z hamowaniem i dostosować ciśnienie, a także ułatwić działanie pedału hamulca.

Proces ten jest niezbędny do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania hamulców mechanicznych. Jak również zwalnianie lub zatrzymywanie pojazdu przy minimalnym nacisku stopy na pedał hamulca.

Jeśli PCM nie otrzyma normalnego sygnału z czujnika ciśnienia wspomagania hamulców, ustawi kod P0556. Zapali się wówczas lampka ostrzegawcza, co może wymagać kilku cykli awarii.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0556 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Zwiększona siła potrzebna do wciśnięcia pedału hamulca.
 3. Światło hamulca może migać podczas hamowania.
 4. Nie świeci się żadna kontrolka hamulca.

Błąd P0556 jest dość poważny, ponieważ może powodować problemy z hamulcami, co może być niebezpieczne. Poziom nasilenia będzie postępował i może stać się problemem wymagającym natychmiastowej uwagi.

Przyczyny błędów

Kod P0556 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony czujnik ciśnienia wspomagania hamulców.
 • Zużyte lub uszkodzone przewody podciśnienia.
 • Zerwana, uszkodzona, skorodowana wiązka przewodów.
 • Problem ze złączem lub jego stykami.
 • Uszkodzone wspomaganie hamulców.
 • Zawór podciśnieniowy jednokierunkowy wspomagania hamulców uległ awarii.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0556

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0556:

 1. Sprawdzić czujnik ciśnienia wspomagania hamulców.
 2. Sprawdzić ciśnienie w układzie hamulcowym.
 3. Skontrolować okablowanie i złącza przyłączeniowe pod kątem uszkodzeń.
 4. Sprawdzić wspomaganie hamulców i zawór jednokierunkowy.
 5. Jeśli błąd utrzymuje się, sprawdź moduł PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi błąd P0556, pierwszym krokiem jest zlokalizowanie wszystkich elementów związanych z obwodem czujnika ciśnienia wspomagania hamulców. Są to sam czujnik, wspomaganie hamulców, przewody podciśnienia, okablowanie, złącza oraz PCM w systemie simplex.

Po zlokalizowaniu tych elementów należy przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową, aby sprawdzić wszystkie istotne przewody i złącza pod kątem oczywistych usterek. Takie jak zadrapania, otarcia, odsłonięte przewody lub ślady po oparzeniach.

Złącza powinny być również sprawdzone pod kątem korozji lub uszkodzonych styków. Przewody podciśnieniowe powinny być sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa, pęknięć, nieszczelności i ogólnego poziomu wydajności.

Sprawdź okablowanie

Jeśli kod pozostaje, ale nie ma widocznych uszkodzeń w okablowaniu układu hamulcowego. Przygotować się do przeprowadzenia kontroli napięcia odniesienia, ciągłości, rezystancji i uziemienia na wszystkich powiązanych przewodach.

Podczas testowania okablowania należy pamiętać o odłączeniu czujnika od PCM, aby zapobiec uszkodzeniu sterownika. Porównać wszystkie uzyskane odczyty z podanymi w instrukcji, w przypadku stwierdzenia odchyleń naprawić lub wymienić okablowanie.

Oprócz okablowania należy sprawdzić sam czujnik ciśnienia, ponieważ jest on częścią obwodu sterowania. Wymień czujnik, jeśli jego rezystancja różni się od wartości podanej w instrukcji.

Najczęściej błąd P0556 spowodowany jest uszkodzonym czujnikiem ciśnienia wspomagania hamulców, jego wymiana powinna rozwiązać problem.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0556 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Acura (RDX)
 • Alfa Romeo
 • Audi (A1)
 • Chevrolet (Camaro, Malibu)
 • Dodge
 • Fiat
 • Ford
 • Hyundai
 • Nissan
 • Peugeot (308)
 • Pontiac (G8)
 • Porsche
 • Subaru
 • Toyota (Avensis)
 • Volkswagen (Jetta, Tiguan)

W przypadku kodu usterki P0556 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0555, P0557, P0558, P0559.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz