Kod błędu P0555 – usterka obwodu czujnika ciśnienia wspomagania hamulców

Kod błędu P0555 brzmi jak „usterka obwodu czujnika ciśnienia wspomagania hamulców”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Brake Booster Pressure Sensor Circuit Malfunction”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0555

Kod błędu OBD-II P0555 to kod ogólny określony jako „błąd obwodu czujnika ciśnienia wspomagania hamulców”. Ustawia się, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) nie może odebrać normalnego sygnału z czujnika ciśnienia.

Kod błędu P0555 – usterka obwodu czujnika ciśnienia wspomagania hamulców

Układ czujnika ciśnienia wspomagania hamulców ma za zadanie monitorować wielkość ciśnienia wywieranego na wspomaganie hamulców. Układ jest sterowany przez PCM, aby dostosować się do różnych sytuacji związanych z hamowaniem i dostosować ciśnienie, a także ułatwić działanie pedału hamulca.

Proces ten jest niezbędny do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania hamulców mechanicznych. Jak również zwalnianie lub zatrzymywanie pojazdu przy minimalnym nacisku stopy na pedał hamulca.

Jeśli PCM nie otrzyma normalnego sygnału z czujnika ciśnienia wspomagania hamulców, ustawi kod P0555. Zapali się wówczas lampka ostrzegawcza, co może wymagać kilku cykli awarii.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0555 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Zwiększona siła potrzebna do wciśnięcia pedału hamulca.
 3. Światło hamulca może migać podczas hamowania.
 4. Nie świeci się żadna kontrolka hamulca.

Błąd P0555 jest dość poważny, ponieważ może powodować problemy z hamulcami, co może być niebezpieczne. Poziom nasilenia będzie postępował i może stać się problemem wymagającym natychmiastowej uwagi.

Przyczyny błędów

Kod P0555 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony czujnik ciśnienia wspomagania hamulców.
 • Zużyte lub uszkodzone przewody podciśnienia.
 • Zerwana, uszkodzona, skorodowana wiązka przewodów.
 • Problem ze złączem lub jego stykami.
 • Uszkodzone wspomaganie hamulców.
 • Zawór podciśnieniowy jednokierunkowy wspomagania hamulców uległ awarii.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0555

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0555:

 1. Sprawdzić czujnik ciśnienia wspomagania hamulców.
 2. Sprawdzić ciśnienie w układzie hamulcowym.
 3. Skontrolować okablowanie i złącza przyłączeniowe pod kątem uszkodzeń.
 4. Sprawdzić wspomaganie hamulców i zawór jednokierunkowy.
 5. Jeśli błąd utrzymuje się, sprawdź moduł PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi błąd P0555, pierwszym krokiem jest zlokalizowanie wszystkich elementów związanych z obwodem czujnika ciśnienia wspomagania hamulców. Należą do nich sam czujnik, wspomaganie hamulców, przewody podciśnieniowe, okablowanie, złącza oraz PCM w systemie simplex.

Po zlokalizowaniu tych elementów należy przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową, aby sprawdzić wszystkie istotne przewody i złącza pod kątem oczywistych usterek. Takie jak zadrapania, otarcia, odsłonięte przewody lub ślady po oparzeniach.

Należy również sprawdzić złącza pod kątem korozji lub uszkodzonych styków. Przewody podciśnienia powinny być sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa, pęknięć, nieszczelności i ogólnego poziomu wydajności.

Sprawdź okablowanie

Jeśli kod pozostaje, ale nie ma widocznych uszkodzeń w okablowaniu układu hamulcowego. Przygotować się do przeprowadzenia kontroli napięcia odniesienia, ciągłości, rezystancji i uziemienia na wszystkich powiązanych przewodach.

Pamiętaj, aby podczas testowania okablowania odłączyć czujnik od PCM, aby zapobiec uszkodzeniu sterownika. Porównać wszystkie uzyskane odczyty z podanymi w instrukcji, w przypadku stwierdzenia odchyleń naprawić lub wymienić okablowanie.

Oprócz okablowania należy sprawdzić sam czujnik ciśnienia, ponieważ jest on częścią obwodu sterowania. Wymień czujnik, jeśli jego rezystancja różni się od wartości podanej w instrukcji.

Najczęściej błąd P0555 spowodowany jest uszkodzonym czujnikiem ciśnienia wspomagania hamulców, jego wymiana powinna rozwiązać problem.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0555 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Acura
 • Alfa Romeo
 • Audi
 • Chevrolet
 • Dodge
 • Fiat (500, Doblo)
 • Ford (Ka)
 • Hyundai
 • Nissan (Serena, Versa)
 • Pontiac
 • Subaru
 • Volkswagen (Polo)

W przypadku kodu usterki P0555 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0556, P0557, P0558, P0559.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz