Kod błędu P0506 – obroty układu kontroli powietrza na biegu jałowym niższe od oczekiwanych

Kod błędu P0506 brzmi jak „obroty układu kontroli powietrza na biegu jałowym niższe od oczekiwanych”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Idle Air Control (IAC) System RPM Lower Than Expected”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0506

Kod błędu OBD-II P0506 jest zdefiniowany jako „Obroty regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego (IAC) poniżej oczekiwanych”. Ustawia się, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) nie jest w stanie utrzymać lub kontrolować prędkości obrotowej silnika na biegu jałowym.

Kod błędu P0506 – obroty układu kontroli powietrza na biegu jałowym niższe od oczekiwanych

W większości przypadków PCM będzie próbował dokonać regulacji różnych systemów, takich jak regulacja paliwa, kąt zapłonu, szerokość impulsu wtrysku i inne. Próbuje utrzymać ustawioną prędkość obrotową na biegu jałowym. Jednak gdy ten limit zostanie osiągnięty, PCM ustawi kod P0506 i zapali lampkę ostrzegawczą.

Prędkość biegu jałowego w silnikach benzynowych jest regulowana i kontrolowana przez zawór regulacji prędkości biegu jałowego, który zwykle znajduje się na korpusie przepustnicy. Zawór jest napędzany przez silnik krokowy, który otrzymuje polecenia z PCM na podstawie informacji otrzymanych z różnych czujników umieszczonych w silniku.

Dopóki przepustnica pozostaje zamknięta, prędkość i jakość biegu jałowego są monitorowane przez PCM za pośrednictwem zaworu regulacji biegu jałowego.

Na przykład, jeśli silnik zostanie uruchomiony w temperaturze poniżej zera, PCM nakazuje zaworowi wpuszczenie mniejszej ilości powietrza do silnika. Wzbogaca to mieszankę paliwowo-powietrzną i stwarza warunki do regulacji obrotów biegu jałowego w niskich temperaturach.

W miarę rozgrzewania się silnika i spalania staje się on lżejszy i pełniejszy. PCM nakazuje zaworowi regulacji biegu jałowego zwiększenie ilości powietrza dostającego się do silnika w zależności od zmieniających się warunków.

Jeśli zmienia się obciążenie silnika, na przykład po włączeniu lub wyłączeniu niektórych odbiorników elektrycznych. PCM dostosowuje napięcie sygnału do zaworu regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego. Aby zapewnić, że prędkość obrotowa na biegu jałowym pozostaje stabilna i na poziomie obrotów określonych przez producenta.

Należy pamiętać, że zawór regulacji powietrza na biegu jałowym jest zamykany przez PCM po otwarciu przepustnicy. Robi się to po to, aby do silnika nie dostawał się nadmiar powietrza.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0506 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Pływające obroty, a także próby przeciągnięcia na jałowych obrotach.
 3. Prędkość obrotowa na biegu jałowym jest wyższa lub niższa niż normalnie.
 4. Silnik może zgasnąć, jeśli prędkość obrotowa biegu jałowego nie jest utrzymywana przez wciśnięcie pedału przyspieszenia.

W zależności od objawów, nasilenie kodu P0506 może wahać się od umiarkowanego do ciężkiego. Dlatego zaleca się jak najszybsze usunięcie problemu.

Przyczyny błędów

Kod P0506 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego jest uszkodzony.
 • Złącze zaworu regulacji skoku biegu jałowego (IAC) jest uszkodzone.
 • Uszkodzone, spalone, zwarte lub skorodowane przewody.
 • Uszkodzony silnik krokowy.
 • Nieszczelność podciśnienia w silniku.
 • Czasami przyczyną jest wadliwy PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0506

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0506:

 1. Odczytać wszystkie dane i zapisane kody usterek, używając narzędzia skanującego OBD-II.
 2. Wyczyść kody i sprawdź, czy kod błędu P0506 pojawi się ponownie.
 3. Monitoruj silnik na biegu jałowym, przy włączonym i wyłączonym biegu. Sprawdzenie, czy prędkość obrotowa biegu jałowego silnika odpowiada wartościom określonym w dokumentacji technicznej producenta.
 4. Sprawdzić silnik pod kątem wycieku podciśnienia.
 5. Sprawdzić przepustnicę pod kątem nagromadzenia węgla. Również przy korpusie i wlocie zaworu regulacyjnego obejścia powietrza przy prędkości jałowej.
 6. Odłączyć i sprawdzić zawór sterujący wlotem powietrza jałowego.
 7. Sprawdź, czy kanały zaworu sterującego wlotem powietrza jałowego nie są zatkane.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Podłącz narzędzie skanujące i odczytaj oraz zapisz wszystkie dostępne kody. Informacja ta może być przydatna w przypadku późniejszego zdiagnozowania usterki przerywanej.

Jeśli wraz z kodem P0506 występują inne kody, należy je zdiagnozować i rozwiązać w kolejności, w jakiej zostały zapisane. Najprawdopodobniej dodatkowe kody są zwykle związane z układem podciśnienia.

Dlatego należy sprawdzić układ podciśnieniowy pod kątem nieszczelności spowodowanych uszkodzonymi przewodami podciśnieniowymi. W razie potrzeby naprawić i usunąć wszelkie kody przed rozpoczęciem eksploatacji pojazdu. Następnie ponownie przetestuj system, aby zobaczyć, czy jakiekolwiek kody powrócą.

Zawór dławiący

Jeśli kod nie zniknie, należy wyjąć korpus przepustnicy z kolektora dolotowego i sprawdzić, czy nie doszło do nadmiernego nagromadzenia węgla. W niektórych przypadkach możliwe jest usunięcie lekkich osadów z korpusu przepustnicy i pomocniczych przepustów powietrza przy użyciu zatwierdzonych środków czyszczących.

Jednak ciężkich osadów zazwyczaj nie da się usunąć bez uszkodzenia korpusu przepustnicy lub zaworu regulacji biegu jałowego. W takich przypadkach najlepszą opcją jest wymiana korpusu przepustnicy lub zaworu regulacji skoku biegu jałowego na części oryginalne.

Podczas montażu wyczyszczonych lub wymienionych części należy upewnić się, że wszystkie uszczelki i uszczelnienia zostały również wymienione, aby zapobiec wyciekom podciśnienia. Przed uruchomieniem silnika lub rozpoczęciem eksploatacji pojazdu należy dwukrotnie sprawdzić wszystkie połączenia przewodów podciśnieniowych.

Sprawdzić okablowanie i połączenia

Jeśli kod P0506 nie zniknął, przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową wszystkich powiązanych przewodów. Poszukaj uszkodzonych, spalonych, zwartych lub skorodowanych przewodów i złączy.

Po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń należy sprawdzić rezystancję, masę i napięcie odniesienia. Porównaj wszystkie odczyty z tymi podanymi w instrukcji. W razie potrzeby wymień okablowanie, aby wszystkie odczyty były zgodne ze specyfikacją producenta.

Silnik krokowy i zawór biegu jałowego

Sprawdzić rzeczywiste napięcie sygnału dochodzącego do silnika krokowego na złączu. Za pomocą narzędzia skanującego wydać polecenie otwarcia zaworu regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego. Porównaj uzyskaną wartość z wartościami podanymi w instrukcji.

Specjalne programy diagnostyczne podają zwykle zakres napięcia odpowiadający stopniowi otwarcia zaworu jałowego. A czasem także stopnie obrotu silnika krokowego.

Odczyty te muszą odpowiadać dokładnie podanym wartościom, w przeciwnym razie należy wymienić wiązkę. Jeżeli wszystkie uzyskane odczyty zgadzają się z podanymi wartościami, silnik krokowy jest uszkodzony i należy go wymienić.

To powinno rozwiązać problem z błędem P0506. Jeśli jednak pojawi się ponownie, może to być problem nawracający. W takim przypadku diagnostyka może być trudnym zadaniem. A czasami trzeba pozwolić na eskalację usterki, aby dokładnie zrozumieć, gdzie jest problem.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0506 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi (A4, Q5)
 • Chevrolet (Colorado, TrailBlazer)
 • Dodge (Caravan)
 • Ford (Explorer, F-150, Focus)
 • GMC (Envoy)
 • Honda
 • Hyundai
 • Mazda (3, 6, CX-7)
 • Nissan (Altima)
 • Skoda (Octavia)
 • Subaru (Outback)
 • Volkswagen
 • GAZelle (ZMZ 405)
 • LADA (Kalina, Niva, Priora)
 • UAZ (Patriot)
 • VAZ (2112, 2114, 2115)

W przypadku kodu usterki P0506 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0171, P0174, P0351, P0356, P0505, P0507, P1400.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz