Kod błędu P049D – układ recyrkulacji spalin „A” pozycja sterowania przekroczyła limit uczenia się

Kod błędu P049D brzmi jak „układ recyrkulacji spalin „A” pozycja sterowania przekroczyła limit uczenia się”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Exhaust Gas Recirculation (EGR) „A” Control Position Exceeded Learning Limit”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P049D

Kod ten dotyczy usterki w układzie recyrkulacji spalin (EGR). Układ recyrkulacji spalin jest integralną częścią układu wydechowego pojazdu. Jego zadaniem jest zapobieganie powstawaniu NOx (tlenków azotu) w cylindrach.

Kod błędu P049D – układ recyrkulacji spalin

Jeśli w pojeździe zapisany jest kod P049D, oznacza to, że moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykrył problem w określonej pozycji sterowania zaworem redukującym recyrkulację spalin (EGR). Oznaczenie „A” odnosi się do konkretnego zaworu EGR.

EGR jest sterowany przez komputer pojazdu, który otwiera lub zamyka system EGR w zależności od obciążenia, prędkości i temperatury. Aby utrzymać głowicę cylindra w odpowiedniej temperaturze.

Są dwa przewody, które sterują i komunikują się z komputerem. Do cewki idzie w sumie 5 przewodów. Kolejne 2 to napięcie akumulatora i masa. Jak również jeden zacisk referencyjny 5 V, zwykle umieszczony w centrum.

Granica uczenia się, to zaprogramowana podziałka, która reprezentuje minimalne i maksymalne parametry. Do którego może się dostosować określone położenie regulatora zaworu stopniowego zmniejszania przepływu EGR „A”.

Jeśli PCM wykryje, że rzeczywiste położenie zaworu EGR jest poza tymi parametrami, zapisany zostanie kod błędu P049D. Może również zapalić się lampka sygnalizacyjna awarii (MIL). Większość pojazdów wymaga kilku cykli zapłonu z usterką, zanim zgaśnie lampka kontrolna MIL.

Paliwo bezołowiowe jest podatne na tworzenie się NOx (tlenków azotu) w ekstremalnych temperaturach cylindrów silnika. Układ recyrkulacji spalin wysyła kontrolowaną ilość spalin z powrotem do kolektora dolotowego.

Robi się to po to, aby dostatecznie rozcieńczyć napływającą mieszankę paliwową. Ma to na celu obniżenie temperatury głowicy cylindra poniżej tej, przy której powstają NOx.

Prawidłowe działanie układu recyrkulacji spalin jest niezbędne nie tylko do zapobiegania emisji NOx. Zapewnia również silnikowi większą moc bez detonacji oraz chudszą mieszankę paliwową dla lepszej ekonomii paliwowej.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P049D dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka).
 2. Zwiększone zużycie paliwa.
 3. Zmniejszona wydajność silnika.
 4. Czasami może nie być żadnych objawów pomimo zapisania kodu usterki.

Waga kodu usterki P049D nie jest wysoka, jednak wymaga ona usunięcia, aby pojazd mógł normalnie funkcjonować.

Przyczyny błędów

Kod P049D może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony zawór recyrkulacji EGR.
 • Zwarcie do masy.
 • Problem z okablowaniem lub uszkodzone złącze.
 • Korozja przewodów elektrycznych lub połączeń.
 • Zatkane kanały zaworu EGR.
 • Uszkodzony elektroniczny czujnik różnicy ciśnień ze sprzężeniem zwrotnym (DPFE).
 • Wadliwy czujnik położenia zaworu recyrkulacji spalin lub czujnik absolutny ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym.
 • Nadmierne zanieczyszczenie, które uniemożliwia swobodny ruch zaworu (EGR).
 • W rzadkich przypadkach usterka modułu sterującego (PCM).

Jak skasować lub zresetować kod błędu P049D

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P049D:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego pojazdu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy kod błędu P049D pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, sprawdź wizualnie okablowanie elektryczne i złącza związane z układem recyrkulacji spalin.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszelkie zwarte, zepsute, uszkodzone lub skorodowane elementy.
 5. Sprawdzić działanie zaworu recyrkulacji spalin i zaworu elektromagnetycznego sterowania wentylacją.
 6. Sprawdzić działanie czujnika różnicy ciśnień.
 7. Zmierzyć napięcie w obwodzie elektrozaworu sterującego odpowietrznikiem systemu za pomocą multimetru cyfrowego.
 8. Porównać wartość zmierzoną z wartością podaną w dokumentacji technicznej producenta, w razie potrzeby wymienić uszkodzony zawór.
 9. Jeśli problem nadal występuje, sprawdź i w razie potrzeby wymień moduł (PCM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem w procesie rozwiązywania problemów dla P049D, jest sprawdzenie biuletynów obsługi technicznej (TSB). W przypadku znanych problemów z danym pojazdem.

Zaawansowane kroki diagnostyczne są bardzo specyficzne dla danego pojazdu. Do dokładnego wykonania czynności mogą wymagać specjalistycznego sprzętu i wiedzy.

Pozwól, aby silnik pojazdu ostygł. W większości przypadków systemy recyrkulacji spalin (EGR) są bardzo gorące. Ponieważ zazwyczaj są one montowane bezpośrednio do układu wydechowego. Jeśli więc nie pozwolisz silnikowi ostygnąć, możesz się poparzyć.

Należy pamiętać o dokładnym sprawdzeniu integralności zaangażowanych wiązek przewodów. Często przebiegają one wzdłuż i wokół rury wydechowej. Dlatego dobrym pomysłem będzie związanie wszelkich luźnych przewodów. Jeśli znajdziesz przepalony przewód, zlutuj połączenia i zapewnij odpowiednią izolację.

Sprawdzić cewkę odpowietrzającą pod kątem pęknięć i wnikania wody. Upewnij się również, że złącza są prawidłowo połączone elektrycznie, a zatrzaski nie są uszkodzone lub złamane.

Kontrola zaworu recyrkulacyjnego

Jeśli jest dostęp, można wymontować zawór recyrkulacji spalin, aby sprawdzić jego stan. Zawory te są podatne na znaczne osadzanie się sadzy. Użyj środka do czyszczenia gaźników i szczoteczki do zębów, aby usunąć sadzę z wszelkich zabrudzonych miejsc.

Gdy w otworze grzyba zaworu EGR nie ma żadnej przeszkody, należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi testowania solenoidów siłownika EGR. Zawory spustowe EGR mogą korzystać z więcej niż jednego solenoidu. Aby wpłynąć na pełny zakres działania układu recyrkulacji spalin.

Jeśli w układzie recyrkulacji spalin zastosowano czujnik położenia zaworu recyrkulacji, to najprawdopodobniej jest on wbudowany w sam zawór. W celu sprawdzenia poszczególnych elementów należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta, a także schematami elektrycznymi pojazdu.

W razie potrzeby wymień uszkodzone części i ponownie sprawdź system pod kątem błędu P049D.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P049D może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chevrolet (Captiva)
 • Dodge (RAM)
 • Ford
 • GMC
 • Honda
 • Hyundai
 • Jeep
 • Land Rover (Range Rover)
 • Mercedes-Benz
 • Opel (Mokka)

W przypadku kodu usterki P049D czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0405, P0406, P0409, P040A, P040B, P040C, P040D, P040E, P040F, P042E, P042F, P046C, P046D, P0487, P0488, P0489, P0490.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz