Kod błędu P0491 – niewystarczający przepływ w układzie wtrysku powietrza wtórnego (Bank 1)

Kod błędu P0491 brzmi jak „niewystarczający przepływ w układzie wtrysku powietrza wtórnego (Bank 1)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Secondary Air Injection System Insufficient Flow (Bank 1)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0491

Kod błędu P0491 odnosi się do systemu emisji spalin. Pompa AIR kieruje powietrze do wydechu w celu zmniejszenia emisji. Pobiera on powietrze zewnętrzne i tłoczy je przez dwa jednokierunkowe zawory zwrotne do każdej grupy wylotowej.

Kod błędu P0491 – niewystarczający przepływ w układzie wtrysku powietrza wtórnego (Bank 1)

Zapisany kod oznacza, że moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykrył zmniejszenie wydajności wtórnego wlotu powietrza (SAI). Bank numer 1 wskazuje stronę silnika, gdzie znajduje się cylinder numer jeden.

Zadaniem układu jest wtłaczanie powietrza atmosferycznego do układu wydechowego podczas zimnych startów.

Pomaga to w spalaniu niespalonych lub częściowo spalonych cząsteczek węglowodorów w strumieniu spalin. Wynika to z niepełnego spalania podczas zimnych rozruchów, gdy silnik pracuje na silnie wzbogaconej mieszance paliwowo-powietrznej.

Układy powietrza wtórnego składają się zwykle z pompy powietrza o dużej wydajności w postaci turbiny, przekaźnika sterującego uruchamianiem i wyłączaniem silnika pompy. Jak również elektromagnes i zawór zwrotny do sterowania przepływem powietrza. Ponadto istnieją różne rury i kanały, które są odpowiednie do danego zastosowania.

W pojazdach wyposażonych w pompy elektryczne, PCM monitoruje czujniki ciśnienia SAI i w razie potrzeby włącza pompę. Przekaźnik systemowy służy do przekazywania napięcia akumulatora poprzez panel bezpieczników lub wkładkę topikową do pompy SAI.

Jeśli PCM wykryje niewystarczający przepływ w układzie wtrysku powietrza wtórnego, co wskazuje na usterkę. Kod P0491 zostanie zapisany i może zapalić się lampka kontrolna usterki.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0491 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. W niektórych pojazdach europejskich zapali się lampka ostrzegawcza kontroli zanieczyszczeń.
 3. Hałas mechaniczny spowodowany przez uszkodzoną pompę powietrza.
 4. Silnik gaśnie lub słabo się uruchamia.
 5. Odgłos szarpania/iskrzenia na biegu jałowym podczas cyklu rozgrzewania.
 6. Słabe przyspieszenie przy zimnym silniku.
 7. Czasami może nie być żadnych objawów pomimo zapisania kodu usterki.

Kod błędu P0491 bardzo rzadko powoduje problemy z jazdą lub inne objawy po osiągnięciu przez katalizator temperatury roboczej. Ale jest mało prawdopodobne, aby pojazd przeszedł test emisji z zimnym silnikiem, ponieważ emisja zanieczyszczeń wzrośnie.

Przyczyny błędów

Kod P0491 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Zawór zwrotny kolektora wydechowego jest uszkodzony.
 • Uszkodzona pompa powietrza SAI.
 • Uszkodzony jest przekaźnik pompy wtrysku powietrza wtórnego.
 • Wilgoć w pompie i silniku.
 • Otwarte lub przerwane zasilanie systemu SAI z powodu złych połączeń lub uszkodzonego okablowania.
 • Przepalony bezpiecznik systemu SAI.
 • Wyciek z węża próżniowego.
 • Port wtrysku powietrza wtórnego może być zatkany.
 • Zatkane są kanały powietrzne uniemożliwiające dostanie się wtłaczanego powietrza.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0491

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0491:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego pojazdu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Wyeliminuj wszelkie inne błędy, które mogą być obecne przed kontynuowaniem pracy z kodem diagnostycznym P0491.
 3. Sprawdzić wzrokowo okablowanie elektryczne i złącza związane z układem SAI.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszelkie zwarte, zepsute, uszkodzone lub skorodowane elementy.
 5. Sprawdź przekaźnik pompy powietrza wtórnego SAI.
 6. Przetestować opór pompy powietrza wtórnego.
 7. Sprawdzić przewody podciśnienia pod kątem nieszczelności lub zablokowania.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Kod P0491 ustawia się, gdy podczas zimnego startu nie ma powietrza zewnętrznego, które mogłoby spalić nadmiar węglowodorów w układzie wydechowym. Powoduje to, że napięcie na przednim czujniku tlenu nie spada do ustalonego poziomu.

Procedura diagnostyczna wymaga, aby silnik był zimny, najlepiej przy unieruchomionym pojeździe przez co najmniej 10-12 godzin. Następnie należy podłączyć przyrząd diagnostyczny i uruchomić silnik.

Sprawdzenie instalacji elektrycznej

Napięcie na przednim czujniku tlenu powinno spaść poniżej 0,125 V po około 5-10 sekundach. Usterka w układzie powietrza wtórnego zostanie potwierdzona, jeśli napięcie nie spadnie do tej wartości.

Jeśli napięcie nie spadnie do 0,125 V, ale słychać pracę pompy powietrza, sprawdź wszystkie węże, przewody powietrzne, zawory i cewki pod kątem szczelności. Należy również pamiętać o sprawdzeniu wszystkich węży, kanałów i zaworów pod kątem przeszkód, takich jak nagromadzenie węgla lub inne zatory.

Jeżeli pompa powietrza nie uruchamia się, należy sprawdzić wszystkie odpowiednie bezpieczniki, przekaźniki, okablowanie i silnik pompy pod kątem ciągłości. W razie potrzeby wymienić lub naprawić uszkodzone elementy.

Po przeprowadzeniu wszystkich kontroli i utrzymaniu się usterki P0491 może być konieczne wymontowanie kolektora wydechowego lub głowicy cylindra. Uzyskanie dostępu do kanałów wentylacyjnych w celu oczyszczenia z fusów.

Kontrola podciśnienia

Zdjąć wąż z zaworu zwrotnego i sprawdzić, czy po uruchomieniu silnika uchodzi z niego powietrze. Utrzymuj silnik na biegu, po minucie zawór powinien się zamknąć i przestać dostarczać powietrze, jeśli tak to zawór zwrotny jest uszkodzony.

Jeśli zawór pozostaje otwarty, prawdopodobnie jest uszkodzony. Jeśli zawór jest trwale zamknięty, problem najprawdopodobniej dotyczy przełącznika kontroli podciśnienia.

Sprawdzić przewody podciśnienia od zaworu zwrotnego do przełącznika. Szukaj twardych miejsc, pęknięć lub luźnych połączeń. Wymień węże, jeśli znajdziesz wadliwe miejsca.

Przetestować przewód wlotowy podciśnienia przełącznika sterującego. Podłącz manometr do węża wlotowego, aby sprawdzić podciśnienie w kolektorze, przy pracującym silniku. Jeśli nie stwierdzono podciśnienia, wymień przewód podciśnienia i ponownie sprawdź, czy nie występuje błąd P0491.

Przyłożyć podciśnienie do króćca wlotowego przekaźnika kontroli podciśnienia. Zawór musi być zamknięty, a pompa nie może utrzymywać ciśnienia. Do dwóch zacisków przełącznika sterującego za pomocą zworek przyłożyć napięcie 12 V. Jeśli przełącznik nie otwiera się i nie odprowadza podciśnienia z pompy, należy go wymienić.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0491 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi (A6, A8)
 • BMW (325i, 525i)
 • Chrysler (Sebring)
 • Citroen
 • Ford (Focus, Fusion)
 • Peugeot (407)
 • Porsche (Cayenne)
 • Skoda (Octavia)
 • Volkswagen (Caddy, Golf, Jetta, Passat, Touareg)

W przypadku kodu usterki P0491 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0132, P0299, P0313, P0410, P0411, P0412, P0413, P0414, P0415, P0416, P0417, P0418, P0419, P041F, P0444, P044F, P0490, P0492, P1082, P2096, P2257.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz