Kod błędu P0486 – awaria obwodu czujnika recyrkulacji spalin „B”

Kod błędu P0486 brzmi jak „awaria obwodu czujnika recyrkulacji spalin „B””. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Exhaust Gas Recirculation (EGR) Sensor „B” Circuit Malfunction”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0486

Usterka P0486 dotyczy usterki w obwodzie czujnika recyrkulacji spalin (EGR). Wyświetlany, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje ogólne uszkodzenie lub usterkę w sterowaniu elektrycznym czujnika.

Kod błędu P0486 – awaria obwodu czujnika recyrkulacji spalin

Układ recyrkulacji spalin jest integralną częścią układu wydechowego pojazdu. Jego zadaniem jest zapobieganie powstawaniu NOx (tlenków azotu) przede wszystkim w cylindrach.

EGR jest sterowany przez komputer pojazdu, który otwiera lub zamyka układ recyrkulacji spalin w zależności od obciążenia, prędkości i temperatury. Aby utrzymać głowicę cylindra w odpowiedniej temperaturze.

Są dwa przewody, które sterują i komunikują się z komputerem. Do cewki idzie w sumie 5 przewodów. Kolejne 2 to napięcie akumulatora i masa. Także jeden zacisk referencyjny 5 V, zwykle umieszczony w środku.

Jeśli komputer silnika, nie widzi żadnej zmiany napięcia, gdy próbuje otworzyć lub zamknąć zawór EGR, zostanie to zgłoszone jako błąd. Do pamięci wpisywany jest wtedy kod P0486 – uszkodzony czujnik recyrkulacji spalin „B”.

Oznacza to, że zmiany w obwodzie elektrycznym nie odpowiadają wartościom odniesienia lub w ogóle nie występują. Poziom tych wartości może się różnić w zależności od marki i modelu pojazdu.

Paliwo bezołowiowe ma tendencję do tworzenia NOx (tlenku azotu) w ekstremalnych temperaturach cylindra silnika. Recyrkulacja spalin wysyła kontrolowaną ilość spalin z powrotem do kolektora dolotowego.

Robi się to po to, aby dostatecznie rozcieńczyć napływającą mieszankę paliwową. Ma to na celu obniżenie temperatury głowicy cylindra poniżej tej, przy której powstają NOx.

Prawidłowe działanie układu recyrkulacji spalin jest niezbędne nie tylko do zapobiegania emisji NOx. Zapewnia również silnikowi większą moc bez detonacji oraz chudszą mieszankę paliwową dla lepszej ekonomii paliwowej.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0486 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka).
 2. Silnik gaśnie lub słabo się uruchamia.
 3. Pływające obroty i próby przeciągnięcia na biegu jałowym.
 4. Silnik pojazdu może być nieregularny.
 5. Zwiększone zużycie paliwa.
 6. Zmniejszona wydajność silnika.
 7. Czasami może nie być żadnych objawów, pomimo zapisania kodu usterki.

Powaga kodu P0486 jest wysoka, ale jeśli poza wskazaniem usterki nie ma innych objawów, problem uznaje się za umiarkowany. Nie powinno to jednak przesądzać o nierozwiązaniu problemu.

Przyczyny błędów

Kod P0486 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Zwarcie do masy.
 • Problem z okablowaniem lub uszkodzone złącze.
 • Korozja przewodów elektrycznych lub połączeń.
 • Zatkane kanały zaworu recyrkulacji spalin.
 • Odpowietrznik recyrkulacji spalin jest zatkany.
 • Przewody czujnika różnicy ciśnień spalin mogą być zatkane.
 • Uszkodzenie przewodów lub węży podciśnienia.
 • Wadliwy czujnik położenia zaworu recyrkulacji spalin lub czujnik absolutny ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym.
 • Nadmierne zanieczyszczenie, które uniemożliwia swobodny ruch zaworu EGR.
 • Uszkodzony EGR.
 • W rzadkich przypadkach usterka modułu sterowania silnikiem (ECM).

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0486

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0486:

 1. Podłącz skaner OBD-II do gniazda diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i przejedź próbnie pojazdem, aby sprawdzić, czy kod P0486 pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, sprawdź wizualnie przewody elektryczne i złącza związane z układem recyrkulacji spalin.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszelkie zwarte, zepsute, uszkodzone lub skorodowane elementy.
 5. Jeśli problem nadal występuje, sprawdź, czy kanały układu recyrkulacji spalin nie są zablokowane. Sprawdzić przewody podciśnienia i przeprowadzić dokładną kontrolę pod kątem nieszczelności podciśnienia.
 6. Sprawdzić działanie zaworu recyrkulacji spalin i zaworu elektromagnetycznego sterowania wentylacją.
 7. Sprawdzić działanie czujnika położenia zaworu recyrkulacji spalin i czujnika absolutnego ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym.
 8. Zmierzyć napięcie w obwodzie elektrozaworu sterującego odpowietrznikiem systemu za pomocą multimetru cyfrowego.
 9. Porównać wartość zmierzoną z wartością podaną w karcie katalogowej producenta, w razie potrzeby wymienić wadliwy zawór.
 10. Jeśli problem nadal występuje, sprawdź i w razie potrzeby wymień moduł sterowania silnikiem (ECM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu problemu P0486 jest sprawdzenie biuletynów usług technicznych (TSB). W przypadku znanych problemów z danym pojazdem.

Zaawansowane kroki diagnostyczne są bardzo specyficzne dla danego pojazdu. Do dokładnego wykonania czynności mogą wymagać specjalistycznego sprzętu i wiedzy.

Pozwól, aby silnik pojazdu ostygł. W większości przypadków systemy recyrkulacji spalin (EGR) są bardzo gorące. Ponieważ zazwyczaj są one montowane bezpośrednio do układu wydechowego. Jeśli więc nie pozwolisz silnikowi ostygnąć, możesz się poparzyć.

Sprawdź wszystkie przewody podciśnieniowe, źle znoszą wysokie temperatury, a w układzie recyrkulacji nie jest to rzadkością. Każdy przewód podciśnieniowy, który jest przepalony lub uszkodzony powinien być wymieniony lub naprawiony.

Linki są niedrogie, dlatego najlepiej wymienić wszystkie linki na nowe, zwłaszcza jeśli okaże się, że jedna uległa awarii. Jeśli jeden z nich uległ poważnemu zużyciu, to prawdopodobnie pozostałe również będą wymagały wkrótce wymiany.

Sprawdzić obwody elektryczne i połączenia

Należy pamiętać o dokładnym sprawdzeniu integralności zaangażowanych wiązek przewodów. Często przebiegają one wzdłuż i wokół rury wydechowej. Dlatego dobrym pomysłem będzie związanie wszelkich luźnych przewodów. Jeśli znajdziesz przepalony przewód, zlutuj połączenia i zapewnij odpowiednią izolację.

Sprawdzić cewkę odpowietrzającą pod kątem pęknięć i wnikania wody. Upewnij się również, że złącza mają prawidłowe połączenie elektryczne oraz że zatrzaski nie są uszkodzone lub złamane.

Jeśli jest dostęp, można wymontować zawór recyrkulacji spalin, aby sprawdzić jego stan. Zawory te są podatne na znaczne osadzanie się sadzy. Użyj środka do czyszczenia gaźników i szczoteczki do zębów, aby usunąć sadzę z wszelkich zabrudzonych miejsc.

Jeżeli najczęściej stosowane testy nie przyniosą rozwiązania problemu z błędem P0486. Zapoznaj się z instrukcją serwisową swojego samochodu, aby kontynuować sprawdzanie obwodów elektrycznych.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0486 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Fiat (Ducato)
 • Jaguar
 • Land Rover (Range Rover)
 • Nissan (Primera)
 • Renault (Scenic)
 • Suzuki (Grand Vitara)

W przypadku kodu usterki P0486 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0400, P0401, P0402, P0403, P0404, P0405, P0406, P0407, P0408, P0409, P046E, P046F.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz