Kod błędu P0462 – obwód czujnika poziomu paliwa „A” – niskie wejście

Kod błędu P0462 brzmi jak „obwód czujnika poziomu paliwa „A” – niskie wejście”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Fuel Level Sensor „A” Circuit Low Input”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0462

Kod usterki OBD-II P0462 jest zdefiniowany jako „Niski sygnał wejściowy na obwodzie czujnika wskaźnika paliwa 'A'”. Ustawia się, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje niski sygnał z zespołu czujnika poziomu paliwa.

Kod błędu P0462 – obwód czujnika poziomu paliwa

Początkowo PCM nie wie, ile paliwa znajduje się w zbiorniku paliwa. Jedyna informacja, jaką posiada sterownik o poziomie paliwa, opiera się na napięciu sygnału generowanego przez zespół nadawczy.

Niezależnie od tego, czy zbiornik jest pełny czy pusty, sterownik oczekuje, że zobaczy wcześniej ustalone napięcie sygnału, które odpowiada temu stanowi. Jeśli np. zwarcie wytworzy opór niezgodny z którymś z tych stanów, sterownik ustawi kod P0462 i włączy lampkę sygnalizacyjną.

Ten błąd jest usterką elektryczną, innymi słowy, jeśli obwód wejściowy do jednostki nadawczej jest w pełni sprawny, kod ten zwykle nie zostanie ustawiony. Jeśli istnieje problem mechaniczny uniemożliwiający poruszanie się dźwigni pływaka. Odczyt wskaźnika paliwa po prostu nie będzie odzwierciedlał zmian rzeczywistego poziomu paliwa w zbiorniku.

Jeśli sygnał poziomu paliwa do modułu pompy paliwowej jest niski przez pewien czas. Moduł sterujący obwodem poziomu paliwa zarejestruje ten kod błędu.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0462 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Podany poziom paliwa może różnić się od rzeczywistego poziomu paliwa.
 3. Wskaźnik poziomu paliwa może świecić, mimo że w zbiorniku jest wystarczająca ilość paliwa.
 4. Silnik może zostać wyłączony, mimo że wskaźnik poziomu paliwa wskazuje, że jest go wystarczająco dużo.

Ciężkość kodu usterki P0462 jest niska. Pojazd będzie mógł kontynuować jazdę, ale kierowca raczej nie będzie w stanie dokładnie określić, ile paliwa znajduje się w zbiorniku.

Przyczyny błędów

Kod P0462 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Awaria czujnika poziomu paliwa.
 • Obwód sygnałowy czujnika paliwa jest otwarty.
 • Obwód masy jest otwarty lub ma wysoką rezystancję z powodu rdzy.
 • Otwarty obwód w rezystorze czujnika dźwigni paliwa do masy.
 • Uszkodzenie pływaka czujnika poziomu paliwa.
 • Uszkodzenie zbiornika paliwa może spowodować problemy w obwodzie poziomu paliwa.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0462

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0462:

 1. Odczytać wszystkie zapisane kody usterek za pomocą narzędzia skanującego OBD-II.
 2. Następnie wyczyść kody błędów z pamięci PCM i spróbuj ustalić, w jakich okolicznościach błąd P0462 pojawił się po raz pierwszy.
 3. Sprawdź działanie czujnika poziomu paliwa, czy podaje prawidłowy odczyt.
 4. Sprawdzić okablowanie, w razie potrzeby wymienić.
 5. Jeśli problem nadal występuje, przetestuj moduł PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Czujnik poziomu paliwa normalnie działa bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji pompy paliwowej. Dlatego, jeśli nadal masz kod P0462, dokonaj oględzin zbiornika paliwa i wiązki przewodów.

Poszukaj uszkodzeń zbiornika wskazujących na uderzenie, które mogło spowodować uszkodzenie pompy paliwa lub czujnika. Sprawdzić, czy w miejscu, w którym zbiornik paliwa jest uziemiony do ramy, nie występują łuki masy i czy nie ma nadmiernej ilości rdzy.

Sprawdzić złącze wiązki przewodów pod kątem uszkodzeń, w razie potrzeby naprawić. Sprawdzić, czy w wiązce przewodów pompy paliwa występuje napięcie na czujniku poziomu paliwa. Jeśli go nie ma, naprawić otwarty lub zwarty obwód w wiązce przewodów.

Wykonać test spadku napięcia między dodatnim zaciskiem akumulatora a masą na ramie pojazdu. Podczas badania spadku napięcia powinien on wynosić około 0,1 V.

Wyższe wartości wskazują na usterkę w obwodzie wejściowym. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wiązkę przewodów.

Po sprawdzeniu okablowania należy sprawdzić sam czujnik poziomu paliwa. Czujniki te są dość niezawodne, ale czasami to właśnie wadliwy czujnik powoduje błąd P0462.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0462 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Acura
 • Chrysler (PT Cruiser)
 • Citroen
 • Daewoo (Matiz)
 • Dodge (Caravan, Charger)
 • Ford (Ranger, Taurus)
 • Honda
 • Hyundai (Accent)
 • Infiniti (G35)
 • Jeep (Liberty, Wrangler)
 • Kia
 • Lincoln
 • Mazda
 • Mercedes-Benz
 • Mitsubishi
 • Nissan (Altima, Sentra)
 • Peugeot (307, 308)
 • Subaru

W przypadku kodu usterki P0462 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0460, P0461, P0463, P0464, U1001.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz