Kod błędu P042A – nieprawidłowe działanie czujnika temperatury katalizatora (Bank 1, Czujnik 2)

Kod błędu P042A brzmi jak „nieprawidłowe działanie czujnika temperatury katalizatora (Bank 1, Czujnik 2)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Catalyst Temperature Sensor Malfunction (Bank 1, Sensor 2)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P042A

Ten kod usterki diagnostycznej (DTC) jest kodem ogólnym. Błąd P042A jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Poszczególne etapy naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P042A – nieprawidłowe działanie czujnika temperatury katalizatora (Bank 1, Czujnik 2)

Katalizator to część układu wydechowego, która wygląda jak tłumik. Jego działanie jest jednak zupełnie inne niż działanie tłumika. Działanie katalizatora polega na redukcji emisji spalin.

Z przodu i z tyłu katalizatora znajduje się czujnik tlenu. Gdy samochód jest rozgrzany i pracuje w trybie obiegu zamkniętego. Odczyt czujnika tlenu O₂ z przodu powinien oscylować. Odczyt czujnika tlenu O₂ z tyłu powinien być w miarę stabilny.

Zwykle ustawiany jest kod P042A i zapala się lampka ostrzegawcza silnika (Check Engine), jeśli odczyty z obu czujników odzwierciedlają takie samo stężenie tlenu w spalinach. Sondy tlenowe O₂ są również nazywane sondami lambda. Błąd wskazuje, że katalizator nie działa tak wydajnie, jak powinien (zgodnie ze specyfikacją).

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma czujnika temperatury katalizatora, błąd P042A odnosi się do podgrzewanego czujnika tlenu.

Obecnie w pojazdach wyposażonych w układy kontroli emisji spalin stosuje się podgrzewane czujniki tlenu. Celem elementu grzejnego wbudowanego w czujnik tlenu jest szybsze doprowadzenie czujnika do temperatury roboczej.

Po wykonaniu tych czynności rozpocznie się praca układu kontroli emisji. Moduł sterujący silnika (ECM) monitoruje temperaturę rozgrzanego czujnika. Jeśli wystąpi usterka, ustawiany jest ten kod.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P042A dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania zaświeci się (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Mogą również występować inne powiązane kody usterek.
 3. Silnik gaśnie lub słabo się uruchamia.
 4. Pływające obroty lub próby zgaśnięcia na biegu jałowym.
 5. Zmniejszenie mocy silnika.
 6. Słabe przyspieszenie.
 7. Zwiększone zużycie paliwa.
 8. Czasami mimo zapisanego kodu usterki mogą nie występować żadne objawy.

Błąd uważa się za łagodny, jeśli nie występują żadne objawy. Jeśli jednak objawy są obecne, należy jak najszybciej usunąć przyczynę błędu P042A. Zignorowanie go może spowodować poważne uszkodzenie katalizatora.

Przyczyny błędów

Kod P042A może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony lub wadliwy czujnik tlenu (O₂).
 • Uszkodzona lub nieprawidłowo podłączona wiązka przewodów czujnika tlenu (HO₂S).
 • Uszkodzony lub nieszczelny kolektor wydechowy, katalizator, tłumik, rura wydechowa.
 • Opóźniony czas zapłonu.
 • Czujniki tlenu z przodu i z tyłu katalizatora podają zbyt podobne odczyty.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P042A

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P042A:

 1. Odczytaj wszystkie kody usterek zapisane w pamięci PCM samochodu za pomocą narzędzia skanującego OBD-II.
 2. Sprawdź działanie czujnika tlenu O₂ znajdującego się za katalizatorem (na wylocie spalin). Odczyt napięcia na tym czujniku powinien być stabilny.
 3. Zdiagnozuj inne kody błędów, które mogły być przyczyną kodu P042A.
 4. Rozwiązywanie problemów związanych z ustawieniem zapłonu w cylindrach silnika oraz usterek w układzie paliwowym.
 5. Sprawdzić czujnik tlenu zamontowany za katalizatorem (przy wylocie spalin) pod kątem zużycia i uszkodzeń.
 6. Wykonaj jazdę próbną samochodem, aby sprawdzić czujnik tlenu.
 7. W razie potrzeby wymień lub przeprogramuj uszkodzony moduł PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Jeśli nie występują dodatkowe błędy, skasuj kod błędu P042A i przeprowadź krótką jazdę próbną. Należy pozwolić, aby PCM przeszedł w tryb pętli zamkniętej, a następnie ponownie przeskanować system i sprawdzić, czy kod powrócił.

Sprawdź katalizator i jego szczelność

Sprawdzić, czy nie ma wycieków spalin, w razie potrzeby naprawić. Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne podłączone do czujnika tlenu. Czasami złącze elektryczne może zostać odłączone na skutek wysokiej temperatury i wibracji, co powoduje zaświecenie się kontrolki kodu błędu silnika.

Jeśli zostanie znaleziony kod, należy sprawdzić czujniki tlenu, aby upewnić się, że działają prawidłowo. Porównaj wyświetlane sygnały wyjściowe z wartościami podanymi w instrukcji.

Odczytać temperaturę na wlocie do konwertera, a następnie na wylocie. Różnica między temperaturą na wlocie i wylocie powinna wynosić około 37°C. Jeśli różnica temperatur zbliża się do 93°C lub osiąga 260°C. Najprawdopodobniej uszkodzony jest katalizator.

Sprawdzić czujnik tlenu, sprawdzić wiązkę przewodów

Sprawdź wiązkę przewodów dochodzących do czujnika tlenu. Należy się upewnić, że nie ma miejsc przepalonych, postrzępionych lub mocno poluzowanych. Który może uderzyć w dowolny ruchomy element, gdy samochód jest w ruchu.

Sprawdzić działanie czujnika O₂ poprzez dokładne rozgrzanie silnika. Należy pamiętać, że czujnik będzie działał dopiero po osiągnięciu temperatury roboczej.

Podłącz wyjście czujnika do multimetru i uruchom silnik przy prędkości około 2000-2500 obr. Na wyjściu powinno pojawić się napięcie wahające się od 0,1 V do 0,9 V. Jeśli sygnał wyjściowy czujnika nie zmienia się lub czas reakcji jest zbyt długi. Oznacza to, że czujnik tlenu jest uszkodzony i należy go wymienić.

Wymiana czujnika tlenu O₂ najprawdopodobniej spowoduje usunięcie usterki. Czasami jednak, aby rozwiązać problem, konieczna jest wymiana katalizatora. Jeśli kod P042A jest połączony z innymi kodami, spróbuj najpierw skorygować inne kody.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P042A może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chevrolet
 • Dodge
 • Ford (Kuga)
 • Jeep
 • Mercedes-Benz
 • Nissan
 • Opel (Zafira)
 • Subaru
 • Toyota

W przypadku kodu usterki P042A czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0425, P0426, P0427, P0428, P042B, P042C, P042D.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz