Kod błędu P0392 – niski poziom obwodu czujnika położenia wałka rozrządu „B” (Bank 2)

Kod błędu P0392 brzmi jak „niski poziom obwodu czujnika położenia wałka rozrządu „B” (Bank 2)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Camshaft Position Sensor „B” Circuit Low (Bank 2)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0392

Czujnik położenia wałka rozrządu to urządzenie elektroniczne stosowane w silniku do rejestrowania prędkości obrotowej wałka rozrządu. Informacje te są wykorzystywane przez moduł sterujący silnika (ECM) do sterowania zapłonem i wtryskiem paliwa.

Kod błędu P0392 – niski poziom obwodu czujnika położenia wałka rozrządu

Czujnik położenia wałka rozrządu monitoruje wałek rozrządu w celu identyfikacji konkretnego cylindra i określa położenie tłoka. System czujników składa się z części obrotowej, zwykle tarczy, i części statycznej, czyli właściwego czujnika.

Gdy silnik pracuje, wysokie i niskie partie zębów powodują zmianę szczeliny w czujniku. Zmiana szczeliny powoduje zmianę pola magnetycznego. Zmiana pola magnetycznego powoduje zmianę napięcia na czujniku.

W przypadku awarii układu czujnika położenia wału korbowego (POS). Czujnik położenia wałka rozrządu zapewnia różne sterowanie częściami silnika. Poprzez synchronizację sygnałów identyfikacyjnych cylindrów.

Samochodowy kod usterki P0392 jest jednym z kilku często występujących kodów usterek dotyczących czujnika położenia wałka rozrządu (CPS). Oznacza to, że sygnał czujnika jest zbyt słaby lub niewystarczająco silny, co utrudnia jego interpretację.

P0392 odnosi się do czujnika „B” Bank 2. Bank 2 to strona silnika, na której nie ma cylindra 1.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0392 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania zaświeci się (kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka).
 2. Utrata mocy silnika.
 3. Mogą wystąpić przeskoki zapłonu w cylindrach silnika. Silnik pojazdu może również pracować nieprawidłowo.
 4. Pływające obroty i próby zgaśnięcia na biegu jałowym.
 5. Silnik może zgasnąć lub nie dać się uruchomić.
 6. Zwiększone zużycie paliwa.

Pojazd prawdopodobnie będzie jeździł z kodem błędu P0392. Mogą jednak wystąpić trudności z uruchomieniem silnika, spadek mocy i niestabilność silnika. W przypadku wykrycia tego kodu zaleca się jak najszybsze usunięcie usterki, aby uniknąć uszkodzenia innych elementów silnika.

Przyczyny błędów

Kod P0392 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Wiązka przewodów czujnika położenia wałka rozrządu jest uszkodzona lub zwarta.
 • Połączenie elektryczne między czujnikiem a ECM może być uszkodzone.
 • Uszkodzony jest czujnik położenia wałka rozrządu.
 • Niski poziom naładowania akumulatora.
 • Uszkodzony rozrusznik.

W niektórych modelach niskie napięcie akumulatora lub słaby rozrusznik mogą powodować uaktywnienie kodu P0392 czujnika położenia wałka rozrządu.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0392

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0392:

 1. Sprawdzić wiązkę przewodów, poszukać śladów korozji, luźnych połączeń lub zużytej izolacji.
 2. Sprawdź złącze czujnika wałka rozrządu. Sprawdź, czy w złączu nie ma korozji lub uszkodzeń. Nałóż smar dielektryczny na połączenie.
 3. Wymienić czujnik położenia wałka rozrządu.
 4. Sprawdź stan akumulatora. Niski poziom naładowania baterii może spowodować ustawienie kodu.
 5. Sprawdzić, czy rozrusznik nie ma nadmiernej przyczepności, co wskazuje na słabą cewkę.

Często wymiana czujnika powoduje skorygowanie kodu błędu P0392, ale nie zawsze. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić wszystkie elementy.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszą czynnością jest odczytanie wszystkich zapisanych kodów usterek za pomocą skanera OBD-II. Jeśli nie występują inne usterki, przejdź do rozwiązywania problemu P0392.

Należy sprawdzić przewody, złącza i inne elementy elektryczne systemu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy je naprawić. Następnie należy ponownie usunąć kody błędów z pamięci PCM i ponownie sprawdzić system.

Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, należy sprawdzić stan naładowania akumulatora i skontrolować rozrusznik. Rozwiąż problem, a następnie ponownie wyczyść kody błędów z pamięci PCM i sprawdź system, czy błąd P0392 pojawi się ponownie.

Procedura ta powinna być przeprowadzana każdorazowo po dokonaniu naprawy. Pozwoli to ustalić, czy problem został rozwiązany.

Sprawdź sam czujnik wałka rozrządu, w razie potrzeby wymień go. W większości przypadków te czynności pozwolą rozwiązać problem z pojazdem.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0392 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • BMW
 • Chevrolet
 • Ford
 • Mercedes-Benz
 • Toyota

W przypadku kodu usterki P0392 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0340, P0341, P0342, P0343, P0345, P0346, P0347, P0348, P0349, P0365, P0366, P0367, P0368, P0369, P0390, P0391, P0393, P0394.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz