Kod błędu P032A – nieprawidłowe działanie obwodu czujnika stuku (Bank 1, Czujnik 3)

Kod błędu P032A brzmi jak „nieprawidłowe działanie obwodu czujnika stuku (Bank 1, Czujnik 3)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Knock Sensor (KS) Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 3)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P032A

Ten kod usterki diagnostycznej (DTC) jest kodem ogólnym. Błąd P032A jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieco różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P032A – nieprawidłowe działanie obwodu czujnika stuku (Bank 1, Czujnik 3)

Czujnik detonacji (KS) jest zamontowany w silniku i służy do wykrywania detonacji iskry. W momencie wystąpienia iskrzenia lub pukania, czujnik wytwarza sygnał napięciowy, który jest wysyłany do PCM. PCM zmieni wtedy kąt wyprzedzenia zapłonu, aby chronić silnik.

Wewnątrz czujnika detonacji znajduje się kryształ piezoelektryczny. Ten kryształ służy do wytwarzania zmiennego napięcia podczas wibracji. Innymi słowy, jest to rodzaj przetwornika, który przetwarza zmiany wielkości fizycznych na sygnał elektryczny.

Czujnik detonacji (KS) ma zazwyczaj dwa przewody. Jeden dostarcza 5 V do czujnika, a drugi przekazuje parametry z czujnika detonacji do PCM, jest to przewód sygnałowy.

Przewód sygnałowy czujnika informuje PCM, kiedy następuje detonacja i jak silna jest. PCM zwalnia wtedy moment zapłonu, aby uniknąć przedwczesnej detonacji. Większość PCM jest w stanie wykryć tendencje detonacji iskry w silniku podczas normalnej pracy.

Kod błędu P032A wskazuje na usterkę w obwodzie czujnika detonacji. To znaczy, że PCM wykrył problem z czujnikiem detonacji lub jego obwodem. Niektóre pojazdy mogą być wyposażone w więcej niż jeden czujnik detonacji. Ten kod dotyczy czujnika 3 na banku 1, po stronie silnika z cylindrem 1.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P032A dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka ostrzegawcza „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Silnik może pracować, ale z obniżoną wydajnością (spadek mocy).
 3. Szarpanie, a także detonacja w silniku.
 4. Zwiększone zużycie paliwa.
 5. Może nie być żadnych objawów poza zapisanym kodem błędu.

Błąd P032A nie jest uważany za bardzo poważny. Jeśli wystąpi, raczej nie spowoduje poważnych problemów ze sterownością pojazdu, może jednak wystąpić niewielki spadek mocy silnika.

Przyczyny błędów

Kod P032A może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Czujnik detonacji jest uszkodzony i wymaga wymiany.
 • Uszkodzony lub zwarty obwód czujnika detonacji.
 • Nieprawidłowa ocena oktanowa paliwa.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P032A

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P032A:

 1. Sprawdzić wzrokowo okablowanie elektryczne i złącza idące do czujnika.
 2. Sprawdź ciągłość przewodów od PCM do złącza wiązki czujnika detonacji.
 3. Zmierzyć rezystancję czujnika detonacji i porównać z danymi fabrycznymi.
 4. W razie potrzeby wymienić czujnik detonacji.

Należy pamiętać, że czujniki detonacji występują w dwóch rodzajach, czujniki rezonansowe w kształcie beczki oraz szerokopasmowe czujniki typu pierścień podkładki.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Diagnozę należy rozpocząć od wizualnej kontroli wszystkich wiązek przewodów i złączy związanych z systemem. Sprawdzić obwody elektryczne, czujniki i złącza, które są zanieczyszczone olejem silnikowym, płynem chłodzącym lub płynem do wspomagania kierownicy.

Płyny na bazie ropy naftowej są znane z tego, że powodują korozję izolacji przewodów ochronnych i powodują zwarcia lub otwarte obwody. Może to spowodować błąd P032A.

Test czujników

Aby przetestować czujnik detonacji starego typu, podłącz multimetr ustawiony na napięcie zmienne między przewodem wyjściowym czujnika a masą. Puknij w silnik w pobliżu czujnika. Na multimetrze cyfrowym powinieneś zobaczyć wartość napięcia AC. Jeśli nie, czujnik jest uszkodzony i należy go wymienić.

Aby przetestować czujnik typu rezonansowego, podłącz multimetr cyfrowy w ten sam sposób. Ale zamiast stukania w blok silnika. Przekaźnik pompy paliwa musi być usunięty, aby zapobiec uruchomieniu silnika.

Odpal silnik, włącz bieg i trzymaj nogę na hamulcu. Gdy tylko w samochodzie zacznie brakować paliwa, zacznie stukać i dławić. Powinieneś wtedy zobaczyć na wyjściu napięcie AC. Jeśli nie, to czujnik detonacji jest uszkodzony i należy go wymienić.

Kontrola obwodów elektrycznych

Jeśli czujnik detonacji działa normalnie, ale kod P032A nadal się świeci, trzeba sprawdzić obwód czujnika. Używając multimetru cyfrowego ustawionego na opór, podłącz jedną stronę miernika do złącza czujnika po stronie wiązki przewodów. A drugi do pinu wejściowego czujnika detonacji w PCM. Sprawdzi to ciągłość obwodu między czujnikiem a PCM.

Teraz musimy sprawdzić uziemienie. Czujniki detonacji starego typu są uziemione przez sam czujnik, natomiast czujniki nowego typu mają zazwyczaj osobny obwód masy. Podłączyć czerwony przewód multimetru do dodatniego zacisku akumulatora, a czarny do masy. Powinieneś zobaczyć wartość około 12 V, wskazującą na dobre uziemienie. Jeśli nie, należy poszukać uszkodzonego obwodu.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P032A może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chevrolet
 • Dodge (RAM)
 • Ford
 • GMC
 • Mercedes-Benz
 • Toyota
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P032A czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P032B, P032C, P032D, P032E.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevodPL | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz