Kod błędu P023B – chłodnica powietrza doładowującego obwód sterowania pompą płynu chłodzącego low

Kod błędu P023B brzmi jak „chłodnica powietrza doładowującego obwód sterowania pompą płynu chłodzącego low”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Low”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P023B

Kod diagnostyczny P023B jest ogólny i dotyczy pojazdów wyposażonych w turbosprężarkę z chłodnicą powietrza. Chociaż ogólne, dokładne kroki naprawy mogą się różnić w zależności od marki, jak również modelu.

Kod błędu P023B – chłodnica powietrza doładowującego obwód sterowania pompą płynu chłodzącego low

Turbosprężarka to pompa powietrzna służąca do wtłaczania powietrza do silnika. Składa się z dwóch połączonych ze sobą części – turbiny i sprężarki.

Turbina jest przymocowana do kolektora wydechowego, gdzie jest napędzana przez spaliny. Sprężarka jest podłączona do wlotu powietrza. Oba są połączone wałem, więc gdy turbina się kręci, kręci się również sprężarka, umożliwiając zasysanie powietrza do silnika.

Wiele silników jest wyposażonych w chłodnicę powietrza doładowującego, zwaną również intercoolerem. Chłodnice powietrza doładowującego mogą być typu powietrze-ciecz lub powietrze-powietrze, ale wszystkie mają za zadanie schładzać powietrze wchodzące do wlotu.

Błąd ten dotyczy chłodnicy typu air-to-liquid, która do chłodzenia wykorzystuje ciecz i pompę.

Kod P023B jest ustawiany, gdy PCM wykryje niski sygnał w obwodzie sterowania pompą płynu chłodzącego powietrza doładowującego. Zapali się lampka ostrzegawcza na tablicy rozdzielczej, a błąd zostanie zapisany w pamięci modułu sterującego.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P023B dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Słaba wydajność silnika i zmniejszona moc.
 3. Zwiększone zużycie paliwa.
 4. Może wystąpić nieprawidłowa temperatura silnika.
 5. Może zostać uruchomiony tryb awaryjny.

Usterka P023B nie jest uważana za bardzo poważną, ponieważ nie wpływa na bezpieczeństwo i zdolność prowadzenia pojazdu. Jednak wydajność pojazdu zostanie zmniejszona, dlatego zaleca się usunięcie problemu.

Przyczyny błędów

Kod P023B może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Wewnętrzna przeszkoda mechaniczna w pompie chłodzenia powietrza doładowującego.
 • Otwarty obwód w obwodzie sygnałowym pompy płynu chłodzącego.
 • Korozja lub uszkodzenie złącza elektrycznego.
 • Zwarcie w wiązce przewodów do masy lub napięcia.
 • Chłodnica powietrza doładowującego jest uszkodzona.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P023B

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P023B:

 1. Podłącz narzędzie skanujące OBD-II do złącza diagnostycznego pojazdu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Wyeliminuj wszelkie inne błędy, które mogą być obecne przed kontynuowaniem diagnostyki kodu P023B.
 3. Sprawdzić przewody elektryczne związane z obwodem pompy płynu chłodzącego powietrza doładowującego pod kątem zwarć, rozwarć i uszkodzeń.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszelkie zwarte, przerwane, uszkodzone lub skorodowane przewody.
 5. Sprawdzić złącze pompy pod kątem poluzowania i korozji.
 6. Sprawdź chłodnicę powietrza wylotowego i w razie potrzeby napraw lub wymień.
 7. Jeśli problem nadal występuje, sprawdź i w razie potrzeby przeprogramuj lub wymień moduł sterujący (PCM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Diagnozowanie błędu P023B można rozpocząć od wizualnej kontroli powietrza wylotowego i związanego z nim okablowania. Poszukaj luźnych połączeń i uszkodzonego okablowania.

Należy również sprawdzić wizualnie chłodnicę powietrza wylotowego i kanały powietrzne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, naprawić, następnie skasować kod i zobaczyć czy wróci.

Badanie obwodu

Za pomocą narzędzia diagnostycznego sprawdzić parametry danych z chłodnicy powietrza doładowującego. Sprawdzić integralność obwodu sterowania chłodnicą powietrza doładowującego.

Wiązkę przewodów, jak również obwód sterujący można sprawdzić za pomocą multimetru. Sprawdzenie należy przeprowadzić poprzez odłączenie złącza przy PCM i drugiego końca przy pompie płynu chłodzącego.

Sprawdzić pompę płynu chłodzącego

Odłączyć złącze od pompy płynu chłodzącego powietrza doładowującego. Następnie zmierz rezystancję pomiędzy dwoma przewodami za pomocą multimetru cyfrowego ustawionego na ohm.

Aby sprawdzić, czy pompa działa, należy podłączyć uziemienie i również podać 12V na pompę, po podłączeniu powinna się uruchomić. Jeśli się nie uruchomi, pompa jest uszkodzona i należy ją wymienić.

Po usunięciu znalezionych usterek problem z błędem P023B powinien zostać rozwiązany.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P023B może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chevrolet
 • Citroen (C4)
 • Dodge
 • Ford
 • Jaguar
 • Mazda
 • Peugeot (3008, 308)
 • Toyota
 • Volkswagen (Golf)

W przypadku kodu usterki P023B czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P023A, P023C, P0598, P0947.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz