Kod błędu P0188 – obwód czujnika temperatury paliwa „B” – wysokie wejście

Kod błędu P0188 brzmi jak „obwód czujnika temperatury paliwa „B” – wysokie wejście”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Fuel Temperature Sensor „B” Circuit High Input”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0188

Zapisany kod P0188 oznacza, że moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykrył sygnał napięcia z czujnika temperatury paliwa, który jest wyższy niż oczekiwany. Czujniki temperatury paliwa są zwykle zintegrowane z czujnikiem składu paliwa.

Kod błędu P0188 – obwód czujnika temperatury paliwa

Gdy paliwo przechodzi przez czujnik składu paliwa, szacowana jest procentowa zawartość etanolu, wody i innych zanieczyszczeń. Do PCM podawane jest odpowiednie napięcie w zależności od poziomu zanieczyszczenia paliwa.

Ilość etanolu obecnego w paliwie jest zwykle klasyfikowana niezależnie od innych zanieczyszczeń. Pojazdy typu flex-fuel działają normalnie nawet przy zawartości do osiemdziesięciu pięciu procent etanolu w paliwie.

Temperatura paliwa jest rozpoznawana przez PCM jako szerokość impulsu lub pozioma część przebiegu. Im grubszy jest sygnał szerokości impulsu, tym wyższa jest temperatura paliwa przechodzącego przez czujnik składu paliwa.

Jeśli podczas pomiaru temperatury paliwa z czujnika odbierany jest sygnał o wysokim poziomie, zapisany zostanie kod P0188. Może wówczas zapalić się lampka sygnalizacyjna awarii (MIL), której zapalenie wymaga kilku cykli przerwy w zapłonie.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0188 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Silnik gaśnie lub słabo się uruchamia.
 3. Utrata mocy.
 4. Zwiększone zużycie paliwa.
 5. Może nie być żadnych objawów poza zapisanym kodem błędu.

Waga błędu P0188 jest wysoka, należy jak najszybciej usunąć jego przyczynę. Jeśli temperatura paliwa jest zbyt niska, silnik pojazdu może stanąć w miejscu i być niestabilny.

Przyczyny błędów

Kod P0188 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony czujnik temperatury i składu paliwa.
 • Czujnik temperatury powietrza dolotowego jest uszkodzony.
 • Wadliwy czujnik temperatury otoczenia.
 • Uszkodzone złącze lub problem z okablowaniem.
 • Nadmierna oporność w obwodzie elektrycznym.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0188

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0188:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą narzędzia skanującego OBD-II.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera.
 3. Jazda próbna samochodem, aby sprawdzić, czy błąd P0188 pojawi się ponownie.
 4. Sprawdzić wizualnie złącze i przewody elektryczne pod kątem uszkodzeń. Jeśli występuje, naprawić uszkodzone miejsca.
 5. Sprawdź rezystancję, aby upewnić się, że jest w granicach tolerancji.
 6. Przetestuj czujnik temperatury i składu paliwa.
 7. Sprawdzić moduł sterujący silnika (ECM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Zlokalizuj czujnik temperatury i składu paliwa; po znalezieniu sprawdź wizualnie złącza i okablowanie. Szukaj otarć, odsłoniętych przewodów, śladów spalenia lub stopionego plastiku. Odłączyć złącza i dokładnie sprawdzić zaciski wewnątrz. Sprawdź je pod kątem rdzy i innych uszkodzeń.

Wykasuj z pamięci kod diagnostyczny P0188 i zobacz, czy znów się pojawi. Jeśli go nie ma, problem tkwił w okablowaniu lub połączeniu. Jeśli kod usterki powróci, będziemy musieli przetestować czujnik i związane z nim obwody.

Kontrola czujnika temperatury i składu paliwa

Podłączenie czujnika składu paliwa jest zwykle wykonane z sygnałem referencyjnym 5 V i masą. Czujnik składu paliwa o zmiennej rezystancji zamyka obwód i wysyła do PCM sygnał o wahaniach napięcia temperatury paliwa.

Sprawdź multimetrem napięcie odniesienia i masę na złączu czujnika temperatury paliwa. Jeśli brakuje napięcia odniesienia na złączu czujnika, sprawdź obwody równoległe na złączu PCM.

Jeśli na złączu PCM nie zostanie wykryte napięcie referencyjne, problemem może być uszkodzony PCM lub błąd programowania PCM. Jednak wadliwy PCM jako główną przyczynę błędu P0188 rozważaj tylko w ostateczności.

Za pomocą oscyloskopu można zaobserwować przebieg danych, jeśli na złączu czujnika temperatury paliwa obecne jest napięcie odniesienia i masa. Podłączyć przewody pomiarowe do obwodów masy i sygnału i obserwować oscylogramy na ekranie wyświetlacza.

Użyj termometru na podczerwień, aby uzyskać rzeczywistą temperaturę paliwa i porównaj ją z temperaturą odzwierciedloną przez oscyloskop na ekranie. Jeśli temperatura paliwa odzwierciedlona przez oscyloskop nie zgadza się z odczytem termometru, czujnik jest uszkodzony i należy go wymienić.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0188 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • BMW (323i)
 • Chevrolet
 • Dodge
 • Fiat
 • Ford
 • Honda
 • Iveco
 • Nissan
 • Toyota
 • GAZelle
 • UAZ (Patriot)

W przypadku kodu usterki P0188 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0170, P0185, P0186, P0187, P0189.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz