Kod błędu P0178 – obwód czujnika składu paliwa – niskie wejście

Kod błędu P0178 brzmi jak „obwód czujnika składu paliwa – niskie wejście”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Fuel Composition Sensor Circuit Low Input”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0178

Zapisany kod P0178 oznacza, że moduł sterujący (PCM) wykrył sygnał napięcia z czujnika składu paliwa, który jest poniżej granicy zaprogramowanego zakresu. Czujnik składu paliwa jest czasem zintegrowany w tej samej obudowie co czujnik temperatury paliwa.

Kod błędu P0178 – obwód czujnika składu paliwa - niskie wejście

Gdy paliwo przechodzi przez czujnik składu paliwa, szacowana jest procentowa zawartość etanolu, wody i innych zanieczyszczeń. Do PCM podawane jest odpowiednie napięcie w zależności od poziomu zanieczyszczenia paliwa.

Ilość etanolu obecnego w paliwie jest zwykle klasyfikowana niezależnie od innych zanieczyszczeń. Pojazdy napędzane benzyną działają normalnie nawet przy zawartości do osiemdziesięciu pięciu procent etanolu w paliwie.

Ilość etanolu może się zmieniać przy każdym napełnieniu zbiornika, co wymaga odpowiedniego dostosowania w celu uzyskania optymalnych osiągów i oszczędności paliwa. Dlatego czujnik składu paliwa stale wymienia sygnały z PCM.

PCM odpowiednio dostosowuje czas zapłonu i szerokość impulsu wtryskiwaczy paliwa w celu uzyskania bardziej efektywnego spalania. Efektem końcowym jest poprawa osiągów, zmniejszenie zanieczyszczeń i zwiększenie oszczędności paliwa.

Kod P0178 jest ustawiany, gdy PCM wykryje nieprawidłowy lub wykraczający poza zakres sygnał. Ten kod identyfikuje różne usterki w obwodzie, problem może być fizyczny, mechaniczny lub elektryczny.

Częściej jednak obecność tej usterki wskazuje na elektryczny charakter problemu.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0178 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Silnik zatrzymuje się lub słabo uruchamia.
 3. Zmniejszona wydajność silnika.
 4. Zwiększone zużycie paliwa.
 5. Może nie być żadnych objawów poza zapisanym kodem błędu.

Waga błędu P0178 jest wysoka i należy jak najszybciej usunąć jego przyczynę. W przypadku zastosowania paliwa złej jakości silnik pojazdu może stanąć w miejscu i być niestabilny.

Przyczyny błędów

Kod P0178 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony czujnik składu paliwa.
 • Uszkodzone złącze lub problem z okablowaniem.
 • Nadmierna oporność w obwodzie elektrycznym.
 • Uszkodzony przewód paliwowy.
 • Zanieczyszczone paliwo lub użycie niewłaściwego rodzaju paliwa.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0178

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0178:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą narzędzia skanującego OBD-II.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera.
 3. Jazda próbna samochodem, aby dowiedzieć się, czy błąd P0178 pojawi się ponownie.
 4. Sprawdzić wizualnie złącze i przewody elektryczne pod kątem uszkodzeń. Jeśli występuje, naprawić uszkodzone miejsca.
 5. Sprawdź rezystancję, aby upewnić się, że mieści się w granicach tolerancji.
 6. Przetestować czujnik składu paliwa.
 7. Sprawdzić moduł sterujący silnika (ECM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Zlokalizuj czujnik składu paliwa, po znalezieniu sprawdź wizualnie złącza i okablowanie. Szukaj otarć, odsłoniętych przewodów, śladów spalenia lub stopionego plastiku. Odłączyć złącza i dokładnie sprawdzić zaciski wewnątrz. Sprawdź je pod kątem rdzy i innych uszkodzeń.

Usuń z pamięci diagnostyczny kod błędu P0178 i zobacz, czy pojawi się ponownie. Jeśli go nie ma, problem tkwił w wiązce przewodów lub połączeniu. Jeśli kod usterki powróci, będziemy musieli przetestować czujnik i związane z nim obwody.

Kontrola czujnika temperatury i składu paliwa

Podłączenie czujnika składu paliwa jest zwykle wykonane z sygnałem referencyjnym 5 V i masą. Czujnik składu paliwa o zmiennej rezystancji zamyka obwód i wysyła sygnał impulsowy do PCM.

Sprawdź napięcie odniesienia i masę na złączu czujnika składu paliwa za pomocą multimetru. Jeśli na złączu czujnika nie ma napięcia odniesienia, sprawdź obwody równoległe na złączu PCM.

Jeśli napięcie odniesienia na złączu PCM nie zostanie wykryte, problemem może być uszkodzony PCM lub błąd programowania PCM. Jednak wadliwy PCM jako główną przyczynę błędu P0178 rozważaj tylko w ostateczności.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0178 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • BMW
 • Buick (LaCrosse)
 • Chevrolet (Camaro, Suburban, Tahoe)
 • Ford
 • GMC (Terrain, Yukon)
 • Honda
 • Land Rover
 • Mazda
 • Nissan
 • Pontiac
 • Scion
 • Volkswagen (Touareg)

W przypadku kodu usterki P0178 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0030, P0050, P0102, P0176, P0177, P0179, P0443.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz