Kod błędu P0164 – wysokie napięcie w obwodzie czujnika O2 (Bank 2, Czujnik 3)

Kod błędu P0164 brzmi jak „wysokie napięcie w obwodzie czujnika O2 (Bank 2, Czujnik 3)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2, Sensor 3)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0164

Ten kod usterki diagnostycznej (DTC) jest ogólnym kodem układu napędowego. Błąd P0164 jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Poszczególne etapy naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P0164 – wysokie napięcie w obwodzie czujnika O2 (Bank 2, Czujnik 3)

Katalizator służy do ograniczania emisji szkodliwych substancji. Aby zapewnić prawidłowe działanie, za katalizatorem znajduje się czujnik O₂. Monitoruje on zawartość tlenu w gazach spalinowych za katalizatorem.

Następnie moduł PCM (Powertrain Control Module) porównuje odczyty po badaniu z odczytami przed badaniem. Aby ustalić, czy katalizator działa prawidłowo. Kod P0164 oznacza usterkę czujnika tlenu O₂. Który znajduje się za katalizatorem w zespole 2 czujnika 3. Błąd oznacza, że napięcie sygnału jest zbyt wysokie.

Czujnik O₂ jest czujnikiem czteroprzewodowym. Dwa przewody służą do podłączenia elementu grzejnego i dwa przewody do podłączenia czujnika. Przy wyłączonym silniku na jednym przewodzie elementu grzejnego musi być napięcie akumulatora. A z drugiej strony uziemienie.

PCM dostarcza do czujnika O₂ napięcie 0,5 V, które zmienia się w zależności od zawartości tlenu w spalinach. PCM zapewnia również uziemienie czujnika.

Zmiany zawartości tlenu powodują zmianę rezystancji czujnika O₂. Ta zmiana rezystancji wpływa na napięcie 0,5 V dostarczane przez moduł PCM. Może się ona wahać od 0,1 do 0,9 V. Wartość 0,1 oznacza całkowite zubożenie, a 0,9 oznacza całkowite wzbogacenie.

Kod P0164 oznacza, że napięcie w obwodzie sygnałowym było wyższe niż normalnie. Warto zauważyć, że czujnik ten przełącza się wolniej i rzadziej niż czujniki prekatalizatora.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0164 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapala się lampka kontrolna Check Engine (lampka ostrzegawcza usterki).
 2. Można zauważyć brak mocy i przeskakiwanie zapłonu w silniku.
 3. Zwiększone zużycie paliwa.
 4. Silnik pracuje z bogatą mieszanką.

Błąd P0164 nie jest uważany za poważny, ponieważ jego wystąpienie zwykle nie powoduje poważnych problemów z jazdą. Nie należy jednak ignorować tego problemu, ponieważ jeśli ten kod błędu będzie się utrzymywał, pojazd nie będzie mógł być poddany badaniom emisji spalin.

Przyczyny błędów

Kod P0164 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony czujnik tlenu O₂ (Bank 2, czujnik 3).
 • Przewód czujnika tlenu O₂ może stykać się z elementem wydechowym.
 • Silnik pracuje z bogatą mieszanką (jeśli występują inne kody).
 • Otwory i ssanie w układzie wydechowym prowadzą do przeładowania PCM silnika, co skutkuje nienormalnie wysokim odczytem Bank 2, Czujnik 3.
 • Prawdopodobnie zwarcie w obwodzie sygnałowym.
 • PCM nie działa prawidłowo.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0164

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0164:

 1. Odczytaj wszystkie dane i kody błędów zapisane w pamięci PCM za pomocą narzędzia skanującego OBD-II.
 2. Obserwuj napięcie czujnika tlenu w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzia skanującego. Aby sprawdzić, czy czujnik działa prawidłowo.
 3. W razie potrzeby należy sprawdzić działanie czujnika temperatury płynu chłodzącego silnika.
 4. Sprawdź, czy w przewodach elektrycznych prowadzących do czujnika tlenu nie ma zwarć lub uszkodzeń.
 5. Zmierz ciśnienie paliwa za pomocą manometru.
 6. Ustalić, czy moduł sterujący (PCM) wymaga przeprogramowania lub wymiany.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Przystępując do diagnozowania usterki P0164, należy sprawdzić stan elementów układu wydechowego. Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń wiązki przewodów stykających się z układem wydechowym itp. Uruchom silnik i sprawdź napięcie O₂ Bank 2 czujnika 3.

W przypadku czujników za katalizatorem może być konieczne zwiększenie prędkości obrotowej biegu jałowego, aż czujnik O₂ zacznie się przełączać, jeśli pracuje wolno. Jeśli zwiększenie prędkości obrotowej biegu jałowego powoduje spadek napięcia na czujniku, należy wymienić czujnik z powodu wolnej pracy.

Jeśli po uruchomieniu silnika i rozgrzaniu go do temperatury roboczej napięcie czujnika tlenu wynosi 1 V lub jest bliskie 1 V. Napięcie nie spada ani nie zmienia się, należy wyłączyć silnik i wymienić czujnik.

Odłącz czujnik 3 Bank 2 O₂ i sprawdź pewność uziemienia zarówno przy nagrzewnicy, jak i czujniku. Należy również upewnić się, że do elementu grzejnego jest podłączone dobre napięcie akumulatora.

Brak działania grzałki może być przyczyną usterek czujników, ale zazwyczaj są z tym związane kody usterek. Jeśli uziemienie jest w porządku i jest obecne napięcie akumulatora, podłącz przewód sygnałowy czujnika do przewodu uziemienia.

Urządzenie diagnostyczne powinno teraz wskazywać niskie lub bliskie zeru napięcie. Jeśli tak, to znaczy, że okablowanie jest w porządku. W takim przypadku należy wymienić czujnik. Upewnij się, że nie ma kontaktu z gorącymi częściami układu wydechowego. Upewnij się, że wiązka przewodów jest dobrze podłączona.

Po sprawdzeniu okablowania czujnika należy sprawdzić wiązkę przewodów przy złączu PCM. Konieczne może być zamocowanie kabla sygnałowego czujnika O₂ w pobliżu PCM w łatwo dostępnym miejscu. Aby po tym teście można było go naprawić.

Jeśli odczyt z czujnika O₂ spada, nie widać problemu z okablowaniem. Otwórz wiązkę przewodów i sprawdź wzrokowo, czy w wiązce nie ma problemów z przewodem sygnałowym. Można też poprowadzić inny przewód sygnałowy, przecinając i pozostawiając w wiązce przewód, z którym wystąpił problem. Jeśli jednak wynik jest taki sam, winny może być moduł PCM.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0164 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Dodge
 • Iveco
 • Mazda
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P0164 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0132, P0138, P0144, P0147, P0152, P0158.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz