Kod błędu P011D – korelacja temperatury powietrza doładowującego z temperaturą powietrza dolotowego (Bank 2)

Kod błędu P011D brzmi jak „korelacja temperatury powietrza doładowującego z temperaturą powietrza dolotowego (Bank 2)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Charge Air Temperature (CAT)/Intake Air Temperature (IAT) Correlation (Bank 2)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P011D

Zapisany kod P011D oznacza, że moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykrył niedopasowanie skorelowanych sygnałów. Niedopasowanie występuje między czujnikiem temperatury powietrza doładowującego (CAT) a czujnikiem temperatury powietrza dolotowego (IAT) dla Banku 2.

Kod błędu P011D – korelacja temperatury powietrza doładowującego z temperaturą powietrza dolotowego (Bank 2)

Ten kod jest używany tylko w pojazdach, które są wyposażone w jednostki wymuszonego powietrza i wiele źródeł wlotu powietrza. Źródłem powietrza dolotowego jest zazwyczaj przepustnica. Do urządzeń z wymuszonym obiegiem powietrza należą turbosprężarki i doładowania.

Czujniki CAT składają się z termistora, który wystaje z obudowy na podstawce z drutu. Rezystor jest umieszczony w taki sposób, aby powietrze otoczenia wchodzące do wlotu silnika mogło przez niego przepływać.

Wraz ze wzrostem temperatury powietrza doładowującego zmniejsza się poziom rezystancji w rezystorze CAT, powodując zbliżanie się napięcia obwodu do maksimum odniesienia. PCM postrzega te zmiany napięcia rezystora CAT jako zmiany temperatury powietrza doładowującego.

Czujnik temperatury powietrza dolotowego (IAT) działa podobnie jak czujnik CAT. Czujnik IAT jest umieszczony w taki sposób, że otaczające go powietrze dolotowe przechodzi przez niego, gdy wchodzi do portu dolotowego silnika. Montuje się go obok obudowy filtra powietrza lub rury wlotowej powietrza.

Kod P011D zostanie zapisany, jeśli PCM wykryje sygnały napięciowe z czujnika CAT i czujnika IAT, które różnią się o więcej niż zaprogramowane wartości. Może również zapalić się lampka sygnalizacyjna awarii (MIL).

Zapalenie się lampki MIL może potrwać kilka cykli awarii.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P011D dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Silnik staje lub słabo się uruchamia (zwłaszcza przy rozruchu zimnego silnika).
 3. Pływające obroty lub próby przeciągnięcia na biegu jałowym.
 4. Zwiększone zużycie paliwa.
 5. Czarny dym z rury wydechowej podczas pracy z bogatą mieszanką.
 6. Zwiększona emisja NOx może wystąpić, gdy mieszanka jest chuda.

Błąd P011D nie jest poważną usterką, pojazd można ponownie uruchomić i kontynuować jazdę. Najlepiej jednak rozwiązać go jak najszybciej, ponieważ może mieć wpływ na wydajność paliwa i osiągi silnika.

Przyczyny błędów

Kod P011D może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Nastąpiła awaria czujnika temperatury powietrza doładowującego (CAT).
 • Czujnik temperatury powietrza dolotowego (IAT) jest uszkodzony.
 • Otwarty obwód w CAT lub czujniku IAT.
 • Wiązka przewodów lub złącze czujnika CAT lub IAT jest uszkodzone.
 • Bezpiecznik przepalony.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P011D

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P011D:

 1. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą narzędzia skanującego OBD-II. Aby dowiedzieć się kiedy i w jakich okolicznościach pojawia się błąd P011D.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i wykonaj jazdę próbną samochodem, aby sprawdzić, czy błąd P011D pojawi się ponownie.
 3. Sprawdzić wzrokowo przewody elektryczne i połączenia związane z czujnikami CAT i IAT pod kątem poluzowania i uszkodzenia. W razie potrzeby naprawić usterki.
 4. Jeżeli awarii uległ czujnik CAT lub IAT, należy go wymienić.
 5. Sprawdzić bezpiecznik, jeśli jest przepalony, wymienić go.
 6. Wyczyść ponownie kod błędu z pamięci komputera, wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem w usuwaniu błędu P011D, jest przestudiowanie biuletynów obsługi technicznej (TSB). W przypadku znanych problemów z danym pojazdem.

Przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową, aby sprawdzić wiązkę przewodów pod kątem oczywistych wad, takich jak zadrapania, otarcia, odsłonięte przewody lub ślady spalenia. Następnie należy sprawdzić złącza i połączenia pod kątem bezpieczeństwa, korozji i uszkodzeń styków.

Należy dokładnie sprawdzić integralność wiązek przewodów i zabezpieczyć wszelkie luźne przewody. Jeśli znajdziesz przepalony przewód, przylutuj go i upewnij się, że jest odpowiednio zaizolowany.

Za pomocą multimetru sprawdź czujniki temperatury powietrza doładowującego (CAT) i temperatury powietrza dolotowego (IAT). W przypadku stwierdzenia uszkodzonego czujnika należy go wymienić.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P011D może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Chevrolet
 • Dodge
 • Ford
 • GMC
 • Nissan
 • Toyota
 • Vauxhall

W przypadku kodu usterki P011D czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P011A, P011B, P011C.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz