Kod błędu P00B8 – MAP – korelacja masowego lub objętościowego przepływu powietrza (Bank 2)

Kod błędu P00B8 brzmi jak „MAP – korelacja masowego lub objętościowego przepływu powietrza (Bank 2)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „MAP – Mass or Volume Air Flow (MAF/VAF) Correlation (Bank 2)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P00B8

Kod diagnostyczny P00B8 to kod ogólny definiowany jako korelacja pomiędzy czujnikiem ciśnienia bezwzględnego w kolektorze a czujnikiem przepływu masowego lub objętościowego (Bank 2). Jest ustawiany, gdy PCM wykryje zmianę pomiędzy napięciami sygnałów czujnika MAP i czujnika MAF/VAF.

Kod błędu P00B8 – MAP – korelacja masowego lub objętościowego przepływu powietrza (Bank 2)

Gęstość powietrza w kolektorze dolotowym jest odzwierciedlana przez czujnik MAP, który wysyła sygnał napięciowy do PCM. Gdy silnik pracuje z maksymalną wydajnością, wytwarza silne podciśnienie, które jest ograniczone przez otwarcie/zamknięcie korpusu przepustnicy.

Podciśnienie jest kontrolowane przez ruch przepustnicy i zaworu sterującego powietrzem na biegu jałowym (IAC), gdy silnik pracuje na biegu jałowym. Podciśnienie to skutecznie zasysa powietrze niezbędne do zakończenia każdego cyklu spalania.

Dokładny stosunek paliwa do powietrza jest jednym z najważniejszych czynników pozwalających osiągnąć maksymalną wydajność paliwa. Po otwarciu przepustnicy powietrze wpływające do kolektora dolotowego jest mierzone przez czujniki MAF lub VAF.

Wielkość dawki paliwa i zapłonu jest obliczana przez moduł PCM na podstawie danych otrzymanych z czujników MAF lub VAF. Powietrze, które przechodzi przez te urządzenia nazywane jest powietrzem dozowanym. Powietrze, które nieumyślnie dostaje się do silnika, może przyczynić się do nadmiernego wychylenia i jest nazywane niedodanym powietrzem.

Kluczową różnicą pomiędzy czujnikami MAF i VAF jest to, że VAF posiada przepustnicę, która jest otwierana przez powietrze zasysane do portu dolotowego. Na biegu jałowym przepustnica sprężynowa jest zablokowana w pozycji zamkniętej.

Po otwarciu przepustnicy klapa czujnika VAF zostaje wymuszenie otwarta. To uruchamia potencjometr, który przekazuje sygnał napięciowy do PCM. PCM rozpoznaje tę zmianę napięcia potencjometru jako stopień dozowania powietrza do portu dolotowego.

Kod P00B8 zostanie zapisany, jeśli PCM wykryje sygnały napięciowe pomiędzy czujnikami MAP i MAF/VAF (Bank 2), które różnią się o więcej niż zaprogramowana wartość. Zapali się wówczas lampka sygnalizacyjna awarii (MIL), której zapalenie może wymagać kilku cykli przerwy w zapłonie.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P00B8 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Mogą również występować inne powiązane kody usterek.
 3. Słaba praca silnika podczas przyspieszania.
 4. Zmniejszenie mocy wyjściowej silnika.
 5. Dobry lub zły stan mieszanki paliwowej.
 6. Słabe przyspieszenie.
 7. Zwiększone zużycie paliwa.
 8. Mogą wystąpić przeskoki zapłonu w cylindrach silnika.
 9. Silnik może nie przejść testu emisji spalin.

Błąd P00B8 jest poważnym błędem, ponieważ dostarczanie paliwa i czas zapłonu są krytyczne dla wydajności i sprawności silnika.

Przyczyny błędów

Kod P00B8 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Wadliwy lub uszkodzony czujnik ciśnienia bezwzględnego kolektora (MAP).
 • Wadliwy lub zanieczyszczony masowy lub objętościowy czujnik przepływu (MAF/VAF).
 • Problemem może być również czujnik temperatury powietrza dolotowego (IAT) oraz czujnik ciśnienia barometrycznego (BARO).
 • Uszkodzone lub postrzępione złącze jednego z czujników.
 • Uszkodzone okablowanie.
 • Niewystarczające podciśnienie w silniku (nieszczelności podciśnienia, zwłaszcza w kanale układu dolotowego).
 • Ograniczony dopływ powietrza (zatkany lub nadmiernie zabrudzony element filtra powietrza).
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P00B8

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P00B8:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody usterek.
 2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera i przetestuj samochód, aby sprawdzić, czy kod P00B8 pojawi się ponownie.
 3. Jeśli kod pojawi się ponownie, sprawdź wszystkie kable i odpowiednie złącza prowadzące do czujników MAP, MAF/VAF, a także IAT i BARO. Sprawdź, czy nie są one uszkodzone lub postrzępione. W razie potrzeby naprawić lub wymienić.
 4. Sprawdzić i przetestować te czujniki. W razie potrzeby wymień wadliwe.
 5. Sprawdź, czy nie ma przecieków podciśnienia i napraw, jeśli jakieś zostaną znalezione.
 6. Jeśli przyczyną jest uszkodzony PCM, należy go wymienić lub przeprogramować.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń czujników, okablowania i złączy. Następnie rozpocząć procedurę diagnostyczną za pomocą narzędzia skanującego. Aby ustalić, czy błąd P00B8 jest jedynym błędem, jeśli nie, może warto najpierw uporządkować inne kody usterek.

Jeśli nie stwierdzono problemów z uszkodzonymi lub skorodowanymi złączami, należy przeprowadzić dokładną kontrolę całego powiązanego okablowania. W razie potrzeby naprawić lub wymienić uszkodzone okablowanie.

Sprawdź również przewody podciśnienia pod kątem uszkodzeń i nieszczelności. Spójrz na stan filtra powietrza, może być zatkany, ograniczając przepływ powietrza.

Sprawdź czujniki

Jeśli kod pozostaje, sprawdź napięcie odniesienia na złączach czujników MAP, MAF/VAF oraz IAT i BARO. Następnie sprawdź masę i ciągłość, zwłaszcza w przewodzie sygnałowym między PCM a złączami czujników, jeśli opór jest nieskończony, napraw przerwę.

Jeśli ciągłość obwodu jest OK, sprawdź działające czujniki podłączając narzędzie skanujące do pojazdu. Jeśli napięcie sygnału nie zmienia się zgodnie ze specyfikacją producenta, wymień uszkodzony czujnik.

Często odczyty czujników mogą utknąć na poziomie 4,5 V, niezależnie od warunków pracy silnika. Wskazuje to na zwarcie pomiędzy przewodem sygnałowym a przewodem referencyjnym 5 V. W razie potrzeby naprawić okablowanie, aby wyeliminować zwarcie.

Jeśli po odłączeniu złącza czujnika nie ma napięcia w linii sygnałowej, występuje wewnętrzne zwarcie i należy wymienić czujnik.

Również w niektórych przypadkach, gdy pojawia się błąd P00B8, PCM może być wadliwy lub w trakcie awarii. Zdarza się to niezwykle rzadko, dlatego przed wymianą najlepiej jeszcze raz dokładnie sprawdzić.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P00B8 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Ford
 • Infiniti
 • Land Rover
 • Lexus
 • Nissan
 • Toyota

W przypadku kodu usterki P00B8 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P006A, P006B, P006C, P2263.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz