Kod błędu P00A3 – wysoki obwód czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego (Bank 2)

Kod błędu P00A3 brzmi jak „wysoki obwód czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego (Bank 2)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Charge Air Cooler Temperature (CACT) Sensor Circuit High (Bank 2)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P00A3

Kod diagnostyczny P00A3 jest ogólny i dotyczy pojazdów wyposażonych w czujnik temperatury chłodnicy powietrza doładowującego. Chociaż ogólne, dokładne kroki naprawy mogą się różnić w zależności od marki, jak również modelu.

Kod błędu P00A3 – wysoki obwód czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego (Bank 2)

Turbosprężarka to pompa powietrzna służąca do wtłaczania powietrza do silnika. Składa się z dwóch połączonych ze sobą części – turbiny i sprężarki.

Turbina jest przymocowana do kolektora wydechowego, gdzie jest napędzana przez spaliny. Sprężarka jest podłączona do wlotu powietrza. Oba są połączone wałem, więc gdy turbina się kręci, kręci się również sprężarka, umożliwiając zasysanie powietrza do silnika.

Wiele silników jest wyposażonych w chłodnicę powietrza doładowującego, zwaną również intercoolerem. Chłodnice powietrza doładowującego mogą być typu powietrze-ciecz lub powietrze-powietrze, ale wszystkie są przeznaczone do chłodzenia powietrza dolotowego.

Czujnik temperatury chłodnicy powietrza wylotowego (CACT) służy do pomiaru temperatury, a tym samym gęstości powietrza wychodzącego z chłodnicy. Informacja ta jest przesyłana do modułu sterującego układu napędowego (PCM).

Moduł sterujący porównuje przychodzące informacje z temperaturą powietrza dolotowego, aby określić wydajność chłodnicy powietrza doładowującego.

Kod P00A3 jest ustawiany, gdy PCM wykryje wysoki poziom sygnału w obwodzie czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego (Bank 2). W silnikach wieloczłonowych bank 2 odnosi się do grupy cylindrów, która nie obejmuje cylindra 1.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P00A3 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Słaba wydajność silnika i zmniejszona moc.
 3. Zwiększone zużycie paliwa.
 4. Może zostać włączony tryb awaryjny.
 5. Jeśli obecny jest filtr cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych, regeneracja filtra może być wyłączona.

Usterka P00A3 jest uważana za poważną, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo i zdolność prowadzenia pojazdu. Zignorowanie usterki może skutkować kosztownymi naprawami, warto jak najszybciej usunąć problem.

Przyczyny błędów

Kod P00A3 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony czujnik temperatury chłodnicy powietrza wylotowego (CACT).
 • Otwarty obwód w obwodzie sygnału czujnika (CACT).
 • Korozja lub uszkodzenie złącza elektrycznego.
 • Błąd masy lub błąd napięcia.
 • Wadliwa chłodnica powietrza wylotowego.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P00A3

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P00A3:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego pojazdu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Przed kontynuowaniem pracy z kodem diagnostycznym P00A3 należy usunąć wszelkie inne błędy, które mogą być obecne.
 3. Sprawdzić przewody elektryczne związane z czujnikiem temperatury chłodnicy powietrza doładowującego (CACT) pod kątem zwarć, otwartych obwodów i uszkodzeń.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszystkie przewody, które są zwarte, przerwane, uszkodzone lub skorodowane.
 5. Sprawdzić złącze czujnika pod kątem poluzowania i korozji.
 6. Sprawdzić czujnik CACT; jeśli jest uszkodzony, wymienić go.
 7. Sprawdź chłodnicę powietrza wylotowego i w razie potrzeby napraw lub wymień.
 8. Jeśli problem nadal występuje, sprawdź i w razie potrzeby przeprogramuj lub wymień moduł sterujący (PCM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Diagnozę błędu P00A3 można rozpocząć od wizualnego sprawdzenia czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego i związanego z nim okablowania. Poszukaj luźnych połączeń i uszkodzonego okablowania.

Należy również sprawdzić wizualnie chłodnicę powietrza doładowującego i kanały. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, naprawić, następnie skasować kod i zobaczyć czy wróci.

Badanie obwodu

Za pomocą narzędzia diagnostycznego sprawdzić parametry danych z czujnika temperatury chłodnicy powietrza wylotowego. Odłącz czujnik CACT, wartość na przyrządzie diagnostycznym powinna spaść do bardzo niskiej wartości.

Następnie podłącz zworkę do zacisków, diagnoskop powinien pokazać bardzo wysoką temperaturę. Jeśli tak jest to problem jest z czujnikiem a nie z układem czy modułem PCM.

Sprawdź czujnik

Odłączyć złącze czujnika temperatury chłodnicy powietrza wylotowego. Następnie zmierzyć rezystancję pomiędzy dwoma przewodami czujnika multimetrem cyfrowym ustawionym na ohm.

Uruchom silnik i obserwuj wartości; powinny one delikatnie maleć w miarę rozgrzewania się silnika. Sprawdź wskaźnik temperatury silnika na desce rozdzielczej, aby upewnić się, że silnik osiągnął temperaturę roboczą.

Jeśli temperatura silnika wzrasta, ale rezystancja CACT nie zmniejsza się, czujnik jest uszkodzony i należy go wymienić. Po usunięciu znalezionych usterek problem z błędem P00A3 powinien zostać rozwiązany.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P00A3 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi
 • Chevrolet
 • Ford
 • Land Rover
 • Mitsubishi
 • Nissan (Patrol)
 • Toyota
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P00A3 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P00A0, P00A1, P00A2, P00A4.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz