Kod błędu P007E – obwód czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego przerywany/nieprawidłowy (Bank 1)

Kod błędu P007E brzmi jak „obwód czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego przerywany/nieprawidłowy (Bank 1)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Charge Air Cooler Temperature (CACT) Sensor Circuit Intermittent/Erratic (Bank 1)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P007E

Kod diagnostyczny P007E jest ogólnym kodem usterki i dotyczy pojazdów z czujnikiem temperatury chłodnicy powietrza doładowującego. Chociaż ogólne, dokładne kroki naprawy mogą się różnić w zależności od marki, jak również modelu.

Kod błędu P007E – obwód czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego przerywany/nieprawidłowy (Bank 1)

Turbosprężarka to pompa powietrzna służąca do wtłaczania powietrza do silnika. Składa się z dwóch połączonych ze sobą części – turbiny i sprężarki.

Turbina jest przymocowana do kolektora wydechowego, gdzie jest napędzana przez spaliny. Sprężarka jest podłączona do wlotu powietrza. Oba są połączone wałem, więc gdy turbina się kręci, kręci się również sprężarka, umożliwiając zasysanie powietrza do silnika.

Wiele silników jest wyposażonych w chłodnicę powietrza doładowującego, zwaną również intercoolerem. Chłodnice powietrza doładowującego mogą być typu powietrze-ciecz lub powietrze-powietrze, ale wszystkie są przeznaczone do chłodzenia powietrza dolotowego.

Czujnik temperatury chłodnicy powietrza wylotowego (CACT) służy do pomiaru temperatury, a tym samym gęstości powietrza wychodzącego z chłodnicy. Informacja ta jest przesyłana do modułu sterującego układu napędowego (PCM).

Moduł sterujący porównuje przychodzące informacje z temperaturą powietrza dolotowego, aby określić wydajność chłodnicy powietrza doładowującego.

Kod P007E jest ustawiany, gdy PCM wykryje przerywany sygnał w obwodzie czujnika temperatury chłodnicy powietrza wylotowego (Bank 1). W silnikach wielomodułowych Bank 1 odnosi się do grupy cylindrów, w której znajduje się cylinder numer 1.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P007E dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Słaba wydajność silnika i zmniejszona moc.
 3. Zwiększone zużycie paliwa.
 4. Może zostać włączony tryb awaryjny.
 5. Może dojść do zablokowania regeneracji filtra cząstek stałych.

Usterka P007E jest uważana za poważną, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo i zdolność prowadzenia pojazdu. Zignorowanie usterki może skutkować kosztownymi naprawami, warto jak najszybciej usunąć problem.

Przyczyny błędów

Kod P007E może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony czujnik temperatury chłodnicy powietrza wylotowego (CACT).
 • Otwarty obwód w obwodzie sygnału czujnika (CACT).
 • Korozja lub uszkodzenie złącza elektrycznego.
 • Błąd masy lub błąd napięcia.
 • Wadliwa chłodnica powietrza wylotowego.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P007E

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P007E:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego pojazdu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Przed kontynuowaniem pracy z kodem diagnostycznym P007E należy usunąć wszelkie inne występujące błędy.
 3. Sprawdzić przewody elektryczne związane z czujnikiem temperatury chłodnicy powietrza doładowującego (CACT) pod kątem zwarć, otwartych obwodów i uszkodzeń.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszystkie przewody, które są zwarte, przerwane, uszkodzone lub skorodowane.
 5. Sprawdzić złącze czujnika pod kątem poluzowania i korozji.
 6. Sprawdzić czujnik CACT; jeśli jest uszkodzony, wymienić go.
 7. Sprawdź chłodnicę powietrza wylotowego i w razie potrzeby napraw lub wymień.
 8. Jeśli problem nadal występuje, sprawdź i w razie potrzeby przeprogramuj lub wymień moduł sterujący (PCM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Diagnozę błędu P007E można rozpocząć od wizualnej kontroli czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego i związanego z nim okablowania. Poszukaj luźnych połączeń i uszkodzonego okablowania.

Należy również sprawdzić wizualnie chłodnicę powietrza doładowującego i kanały. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, naprawić, następnie skasować kod i zobaczyć czy wróci.

Badanie obwodu

Za pomocą narzędzia diagnostycznego sprawdzić parametry danych z czujnika temperatury chłodnicy powietrza wylotowego. Odłącz czujnik CACT, wartość na przyrządzie diagnostycznym powinna spaść do bardzo niskiej wartości.

Następnie podłącz zworkę do zacisków, diagnoskop powinien pokazać bardzo wysoką temperaturę. Jeśli tak jest to problem jest z czujnikiem a nie z układem czy modułem PCM.

Sprawdź czujnik

Odłączyć złącze czujnika temperatury chłodnicy powietrza wylotowego. Następnie zmierzyć rezystancję pomiędzy dwoma przewodami czujnika multimetrem cyfrowym ustawionym na ohm.

Uruchom silnik i obserwuj wartości; powinny one delikatnie maleć w miarę rozgrzewania się silnika. Sprawdź wskaźnik temperatury silnika na desce rozdzielczej, aby upewnić się, że silnik osiągnął temperaturę roboczą.

Jeśli temperatura silnika wzrasta, ale rezystancja CACT nie zmniejsza się, czujnik jest uszkodzony i należy go wymienić. Po usunięciu znalezionych usterek problem z błędem P007E powinien zostać rozwiązany.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P007E może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi
 • Chevrolet (Cruze)
 • Dodge (RAM)
 • Ford
 • Hyundai (Solaris)
 • Mitsubishi
 • Toyota
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P007E czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P007A, P007B, P007C, P007D, P007F.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz