Kod błędu P007B – obwód czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego (Bank 1)

Kod błędu P007B brzmi jak „obwód czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego (Bank 1)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Charge Air Cooler Temperature (CACT) Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P007B

Kod diagnostyczny P007B to ogólny kod usterki, który dotyczy pojazdów z czujnikiem temperatury chłodnicy powietrza doładowującego. Chociaż ogólne, dokładne kroki naprawy mogą się różnić w zależności od marki, jak również modelu.

Kod błędu P007B – obwód czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego (Bank 1)

Turbosprężarka to pompa powietrzna służąca do wtłaczania powietrza do silnika. Składa się z dwóch połączonych ze sobą części – turbiny i sprężarki.

Turbina jest przymocowana do kolektora wydechowego, gdzie jest napędzana przez spaliny. Sprężarka jest podłączona do wlotu powietrza. Oba są połączone wałem, więc gdy turbina się kręci, kręci się również sprężarka, umożliwiając zasysanie powietrza do silnika.

Wiele silników jest wyposażonych w chłodnicę powietrza doładowującego, zwaną również intercoolerem. Chłodnice powietrza doładowującego mogą być typu powietrze-ciecz lub powietrze-powietrze, ale wszystkie są przeznaczone do chłodzenia powietrza dolotowego.

Czujnik temperatury chłodnicy powietrza wylotowego (CACT) służy do pomiaru temperatury, a tym samym gęstości powietrza wychodzącego z chłodnicy. Informacja ta jest przesyłana do modułu sterującego układu napędowego (PCM).

Moduł sterujący porównuje przychodzące informacje z temperaturą powietrza dolotowego, aby określić wydajność chłodnicy powietrza doładowującego.

Kod P007B jest ustawiany, gdy PCM wykryje niedopasowanie zakresu wydajności w obwodzie czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego (Bank 1). W silnikach wielomodułowych Bank 1 odnosi się do grupy cylindrów, w której znajduje się cylinder numer 1.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P007B dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Słaba wydajność silnika i zmniejszona moc.
 3. Zwiększone zużycie paliwa.
 4. Może zostać włączony tryb awaryjny.
 5. Może dojść do zablokowania regeneracji filtra cząstek stałych.

Usterka P007B jest uważana za poważną, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo i zdolność prowadzenia pojazdu. Zlekceważenie usterki może doprowadzić do kosztownych napraw, wskazane jest jak najszybsze usunięcie problemu.

Przyczyny błędów

Kod P007B może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony czujnik temperatury chłodnicy powietrza wylotowego (CACT).
 • Otwarty obwód w obwodzie sygnału czujnika (CACT).
 • Korozja lub uszkodzenie złącza elektrycznego.
 • Błąd masy lub błąd napięcia.
 • Wadliwa chłodnica powietrza wylotowego.
 • Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P007B

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P007B:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego pojazdu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Przed kontynuowaniem pracy z kodem diagnostycznym P007B należy usunąć wszelkie inne występujące błędy.
 3. Sprawdzić przewody elektryczne związane z czujnikiem temperatury chłodnicy powietrza doładowującego (CACT) pod kątem zwarć, otwartych obwodów i uszkodzeń.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszystkie przewody, które są zwarte, przerwane, uszkodzone lub skorodowane.
 5. Sprawdzić złącze czujnika pod kątem poluzowania i korozji.
 6. Sprawdzić czujnik CACT; jeśli jest uszkodzony, wymienić go.
 7. Sprawdź chłodnicę powietrza wylotowego i w razie potrzeby napraw lub wymień.
 8. Jeśli problem nadal występuje, sprawdź i w razie potrzeby przeprogramuj lub wymień moduł sterujący (PCM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Diagnozę błędu P007B można rozpocząć od wizualnej kontroli czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego i związanego z nim okablowania. Poszukaj luźnych połączeń i uszkodzonego okablowania.

Należy również sprawdzić wizualnie chłodnicę powietrza doładowującego i kanały. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, naprawić, następnie skasować kod i zobaczyć czy wróci.

Badanie obwodu

Za pomocą narzędzia diagnostycznego sprawdzić parametry danych z czujnika temperatury chłodnicy powietrza wylotowego. Odłącz czujnik CACT, wartość na przyrządzie diagnostycznym powinna spaść do bardzo niskiej wartości.

Następnie podłącz zworkę do zacisków, diagnoskop powinien pokazać bardzo wysoką temperaturę. Jeśli tak jest to problem jest z czujnikiem a nie z układem czy modułem PCM.

Sprawdź czujnik

Odłączyć złącze czujnika temperatury chłodnicy powietrza wylotowego. Następnie zmierzyć rezystancję pomiędzy dwoma przewodami czujnika multimetrem cyfrowym ustawionym na ohm.

Uruchom silnik i obserwuj wartości; powinny one delikatnie maleć w miarę rozgrzewania się silnika. Sprawdź wskaźnik temperatury silnika na desce rozdzielczej, aby upewnić się, że silnik osiągnął temperaturę roboczą.

Jeśli temperatura silnika wzrasta, ale rezystancja CACT nie zmniejsza się, czujnik jest uszkodzony i należy go wymienić. Po usunięciu znalezionych usterek, problem z błędem P007B powinien zostać rozwiązany.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P007B może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi
 • Chevrolet
 • Ford (Mondeo)
 • Mercedes-Benz
 • Mitsubishi
 • Toyota
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P007B czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P007A, P007C, P007D, P007E, P007F.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz