Kod błędu P0074 – obwód czujnika temperatury powietrza otoczenia przerywany/niedokładny

Kod błędu P0074 brzmi jak „obwód czujnika temperatury powietrza otoczenia przerywany/niedokładny”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Ambient Air Temperature (AAT) Sensor Circuit Intermittent/Erratic”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0074

Czujnik temperatury powietrza (AAT) przetwarza temperaturę na sygnał elektryczny dla modułu sterującego skrzynią biegów (PCM). Dane te są wykorzystywane do modyfikacji systemu klimatyzacji i wyświetlania temperatury zewnętrznej.

Kod błędu P0074 – obwód czujnika temperatury powietrza otoczenia przerywany/niedokładny

Podczas wykonywania obliczeń uwzględnia się szereg sygnałów z czujników. Temperatura powietrza zewnętrznego, temperatura powietrza wewnętrznego, praca sprzęgła klimatyzacji, temperatura płynu chłodzącego i inne.

Jeśli wystąpi problem z jednym z sygnałów, PCM ustawia w pamięci odpowiedni kod błędu diagnostycznego (DTC). Jeśli w obwodzie czujnika temperatury powietrza zewnętrznego wykryty zostanie sygnał przerywany, ustawiony zostanie kod błędu P0074.

Aby potwierdzić usterkę, PCM porównuje dane otrzymane z czujników temperatury powietrza dolotowego (IAT) i temperatury płynu chłodzącego silnik (ECT). Sprawdza również napięcie czujnika AAT i porównuje je z odczytami IAT / ECT przy pierwszym zimnym starcie.

Ten kod jest ustawiany, jeśli te odczyty różnią się zbytnio. Moduł sterujący patrzy również na sygnały napięciowe z tych czujników. Aby stwierdzić, czy są one prawidłowe po pełnym rozgrzaniu silnika.

Częściej kod P0074 jest związany z usterką elektryczną i ustawia się z powodu problemów w obwodzie.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0074 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapala się lampka kontrolna „Check engine” w panelu sterowania (kod jest zapisywany jako usterka).
 2. Klimatyzacja może nie działać prawidłowo (np. awaria trybu „Auto”).
 3. Wyświetlacz temperatury zewnętrznej może działać nieprawidłowo.
 4. Wykrywanie temperatury przez układ sterowania klimatem może być wadliwe.

Usterka P0074 nie jest uważana za poważną, ponieważ nie wpływa na bezpieczeństwo i zdolność prowadzenia pojazdu. Usterka wpływa na funkcjonalność klimatyzacji, może powodować pewne niedogodności w zależności od warunków pogodowych.

Przyczyny błędów

Kod P0074 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Uszkodzony czujnik temperatury powietrza otoczenia.
 • Otwarty obwód w obwodzie sygnałowym czujnika AAT.
 • Korozja lub uszkodzenie złącza elektrycznego.
 • Zwarcie masy lub napięcia.
 • Gruz drogowy lub inne przedmioty uderzające w czujnik temperatury powietrza otoczenia.
 • Czasami przyczyną może być uszkodzony moduł PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0074

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0074:

 1. Podłącz skaner OBD-II do złącza diagnostycznego pojazdu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów.
 2. Przed kontynuowaniem pracy z kodem diagnostycznym P0074 należy usunąć wszelkie inne błędy, które mogą być obecne.
 3. Sprawdzić przewody elektryczne związane z czujnikiem temperatury powietrza otoczenia pod kątem zwarć, otwartych obwodów i uszkodzeń.
 4. W razie potrzeby naprawić lub wymienić wszystkie przewody, które są zwarte, przerwane, uszkodzone lub skorodowane.
 5. Sprawdzić złącze czujnika pod kątem poluzowania i korozji.
 6. Sprawdź czujnik AAT i jeśli jest uszkodzony, wymień go.
 7. Jeśli problem nadal występuje, sprawdź i w razie potrzeby przeprogramuj lub wymień moduł sterujący (PCM).

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Zlokalizuj czujnik AAT, zazwyczaj znajduje się przed chłodnicą za kratką lub w okolicy przedniego zderzaka. Po znalezieniu sprawdź wizualnie złącza i wiązkę przewodów.

Szukaj zadrapań, otarć, odsłoniętych przewodów, śladów spalenia lub stopionego plastiku. Odłączyć i dokładnie sprawdzić zaciski wewnątrz złączy. W razie potrzeby oczyścić zaciski lub wymienić złącze.

Najczęstszą przyczyną błędu P0074 są połączenia. Wadliwy czujnik jest na drugim miejscu ze względu na lokalizację i niekorzystne warunki środowiskowe.

Sprawdzić czujnik i obwody elektryczne

Jeśli kod P0074 powróci po oględzinach i usunięciu usterki, konieczne będzie sprawdzenie czujnika AAT i związanych z nim obwodów. Do czujnika AAT są normalnie 2 przewody.

Przy wyłączonym zapłonie odłączyć wiązkę przewodów od czujnika AAT. Włącz zapłon i przy pomocy diagnoskopu odczytaj napięcie czujnika. Napięcie powinno wynosić około 5 V.

Następnie wyłącz zapłon, podłącz zworę do dwóch zacisków wewnątrz złącza wiązki przewodów do czujnika AAT, a następnie włącz zapłon. Odczyt powinien wynosić około 0 V.

Jeśli na czujniku nie ma 5 V lub nie widać zmian, to najprawdopodobniej uszkodzone jest okablowanie od PCM do czujnika lub sam PCM.

Gdy wszystkie testy zakończą się sukcesem, ale błąd P0074 pozostaje, najprawdopodobniej przyczyną jest awaria czujnika AAT. Chociaż do czasu wymiany czujnika AAT nie można wykluczyć wadliwego modułu sterującego.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0074 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Dodge
 • Fiat
 • Ford (Focus)
 • Jeep (Commander)
 • Mercedes-Benz
 • Peugeot (308)
 • Porsche (Cayenne)

W przypadku kodu usterki P0074 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0068, P0070, P0071, P0072, P0073.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz