Kod błędu P0026 – obwód cewki sterującej zaworem dolotowym zakres / wydajność (Bank 1)

Kod błędu P0026 brzmi jak „obwód cewki sterującej zaworem dolotowym zakres / wydajność (Bank 1)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P0026

Kod błędu OBD-II P0026 jest zdefiniowany jako „Niedopasowanie zakresu działania obwodu cewki sterującej zaworem dolotowym (Bank 1)”. Ustawia się, gdy moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykryje usterkę w elektrohydraulicznym układzie sterowania. Standardowo stosuje się system VCS (Variable Camshaft System) lub VVT (Variable Valve Timing).

Kod błędu P0026 – obwód cewki sterującej zaworem dolotowym zakres / wydajność (Bank 1)

Parametrem ustawiającym kod jest zazwyczaj odchylenie napięcia większe niż 10% wartości zadanej napędu wałka dolotowego. Dokładne odchylenie napięcia, przy którym kod jest ustawiony dla konkretnego zastosowania, znajduje się w odpowiedniej instrukcji.

Systemy VVT i VCS wykorzystują olej silnikowy pod ciśnieniem do uruchamiania siłowników sterujących zmiennymi fazami rozrządu. PCM zbiera informacje z różnych czujników, aby obliczyć odpowiednie ustawienie rozrządu zaworów w celu zwiększenia mocy i poprawy oszczędności paliwa.

Ponieważ olej silnikowy jest pośrednikiem przekazującym energię do siłownika, który ostatecznie steruje rozrządem zaworów dolotowych. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tych układów, należy stosować właściwy rodzaj, lepkość i czystość oleju.

Kod P0026 jest ustawiany, gdy jakikolwiek czujnik lub inny komponent nie działa w zakresie oczekiwanym przez PCM. Biorąc pod uwagę aktualne obciążenie, prędkość obrotową silnika oraz informacje otrzymane z innych czujników.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P0026 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Zapali się lampka kontrolna „Check engine” na panelu sterowania (kod zostanie zapisany jako usterka).
 2. Nierówna praca na biegu jałowym.
 3. W niektórych przypadkach zapłon przeskakuje.
 4. Zmniejszona moc silnika.
 5. Silnik może stanąć w miejscu lub nie dać się uruchomić.
 6. Słabe przyspieszenie.
 7. Zwiększone zużycie paliwa.

Błąd P0026 jest uważany za poważny, ponieważ bezpośrednio wpływa na prawidłową pracę silnika. Jeśli nie zostanie w porę skorygowany, może wymagać kosztownych napraw.

Przyczyny błędów

Kod P0026 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Zwarcie lub otwarty obwód w cewce sterującej zaworem dolotowym.
 • Skorodowane złącza elektryczne.
 • Niski poziom oleju silnikowego lub zanieczyszczony olej.
 • Zatkany układ olejowy.
 • Uszkodzona cewka sterująca.
 • Uszkodzony napęd wałka rozrządu.
 • Łańcuch rozrządu lub pasek rozrządu jest luźny lub źle ustawiony.
 • W rzadkich przypadkach uszkodzony jest PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P0026

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P0026:

 1. Sprawdzić wzrokowo przewody elektryczne i złącze cewki sterującej zaworem wlotowym.
 2. Sprawdź, czy zmienia się położenie zaworu dolotowego.
 3. Sprawdzić rozrząd, w tym napęd i pasek.
 4. Sprawdź poziom i stan oleju silnikowego.
 5. Jeśli nie stwierdzono problemu, przetestować i w razie potrzeby wymienić PCM.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Przystępując do diagnozy błędu P0026, należy sprawdzić poziom oleju silnikowego i ustawić go na właściwym poziomie. Jeśli olej silnikowy jest na właściwym poziomie, właściwego rodzaju, zleć sprawdzenie ciśnienia oleju.

Niskie ciśnienie oleju jest częstą przyczyną tego kodu, choć niewiele osób przywiązuje do niego wagę. Jeśli ciśnienie oleju jest poza specyfikacją, należy zbadać i usunąć przyczynę przed przystąpieniem do dalszej diagnostyki.

Sprawdź przewody

Jeśli ciśnienie oleju jest zgodne ze specyfikacją, należy dokładnie sprawdzić wszystkie niezbędne przewody i złącza. Następnie usuń wszelkie usterki, ale pamiętaj, aby sprawdzić obwód pod kątem napięcia odniesienia, ciągłości i kontaktu z masą.

Jeśli okablowanie lub złącza zostały naprawione, zresetuj kod, uruchom silnik i zeskanuj ponownie, aby zobaczyć, czy kod jest zachowany. Jeśli kod zostanie zachowany, może to być usterka przerywana i do postawienia dokładnej diagnozy konieczne będzie jej nasilenie.

Kontrola mechaniczna

Jeżeli kontrola i badanie obwodu elektrycznego nie wykazują usterki, należy zdemontować siłowniki i mechanizmy sterujące. Należy sprawdzić, czy nie mają uszkodzeń lub osadów, które mogłyby zakłócić ich działanie. W razie potrzeby oczyścić wszystkie elementy i sprawdzić ich działanie przed ponownym zamontowaniem.

Jeśli siłownik lub przekładnia sterująca działa przy obsłudze ręcznej, prawdopodobnie wewnętrzne kanały olejowe w silniku mogą być zatkane. Ponownie zamontować wszystkie elementy i przepłukać silnik odpowiednim preparatem. Aby rozpuścić ewentualny osad lub blokadę w obiegu oleju VVT lub VCS.

Jeśli usterka utrzymuje się mimo wszystkich wcześniejszych prób naprawy, należy sprawdzić PCM. Usterki i awarie PCM są niezwykle rzadkie, ale nie należy wykluczać możliwości wystąpienia błędu P0026 z powodu wadliwego modułu.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P0026 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Acura
 • Audi
 • Chevrolet (Aveo)
 • Dodge
 • Ford
 • Geely
 • Honda
 • Hyundai (Santa Fe)
 • Land Rover (Range Rover)
 • Mercedes-Benz
 • Peugeot
 • Subaru (Forester, Impreza, Legacy, Outback, Tribeca)
 • Toyota
 • Volkswagen
 • Volvo (S40, S60, S80)

W przypadku kodu usterki P0026 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0011 P0012 P0022 P0028 P0300 P0441 P2187 P2189.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz