Kod błędu P000D – „B” wolna reakcja położenia wałka rozrządu (Bank 2)

Kod błędu P000D brzmi jak „”B” wolna reakcja położenia wałka rozrządu (Bank 2)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „”B” Camshaft Position Slow Response (Bank 2)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu P000D

Ten kod usterki diagnostycznej (DTC) jest ogólnym kodem układu napędowego. Usterka P000D jest uważana za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Poszczególne etapy naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

Kod błędu P000D –

W wielu nowoczesnych pojazdach stosuje się układ zmiennych faz rozrządu (VVT), aby poprawić osiągi silnika i zmniejszyć zużycie paliwa. W układzie VVT moduł sterujący układu napędowego (PCM) steruje zaworami regulacyjnymi oleju sterowanymi elektromagnetycznie.

Zawory te podają ciśnienie oleju do siłownika zamontowanego między wałkiem rozrządu a kołem łańcuchowym. Z kolei siłownik zmienia położenie kątowe lub fazę wałka rozrządu. Czujnik położenia wałka rozrządu służy do monitorowania położenia wałka rozrządu.

Kod wolnej reakcji położenia wałka rozrządu jest ustawiany w następującym przypadku. Gdy rzeczywiste położenie wałka rozrządu nie odpowiada położeniu wymaganemu przez PCM podczas zmiany fazy wałka rozrządu.

Jeśli chodzi o opis kodów usterek, litera „A” oznacza wałek rozrządu ssący, lewy lub przedni. Z drugiej strony, litera „B” oznacza wałek rozrządu wydechowy, prawy lub tylny. Bank 1 to ta strona silnika, po której znajduje się cylinder o numerze 1, a bank 2 to strona przeciwna. Jeśli silnik jest rzędowy lub prosty, istnieje tylko jeden bank.

Kod P000D jest ustawiany, gdy PCM wykryje powolną reakcję na zmianę fazy położenia wałka rozrządu z obwodu „B” Banku 2. Kod ten jest związany z kodami P000A, P000B i P000C.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu P000D dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Na panelu sterowania zaświeci się lampka ostrzegawcza „Check engine”.
 2. Zwiększone emisje.
 3. Słabe osiągi układu napędowego.
 4. Hałas silnika.

Błąd P000D jest uważany za poważny, ponieważ problem jest związany z pracą silnika i wpływa na bezpieczeństwo. W przypadku wykrycia tej usterki zaleca się jej jak najszybsze usunięcie.

Przyczyny błędów

Kod P000D może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Incorrect oil supply.
 • Failure of camshaft position sensor.
 • Oil regulating valve failed.
 • VVT actuator is defective.
 • Trouble with timing chain.
 • Faulty wiring.
 • Faulty PCM.

Jak skasować lub zresetować kod błędu P000D

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P000D:

 1. Inspect the camshaft position sensor.
 2. Do a diagnosis of the camshaft sensor circuit.
 3. Carefully check the oil control solenoid.
 4. Test oil control solenoid circuit.
 5. Check timing chain and VVT drives.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Start by checking the engine oil level and condition. If oil is normal, perform a visual inspection of the camshaft position sensor. Also check the oil adjustment solenoid and associated wiring.

Look for loose connections, damaged wiring, etc. If damage is found, repair, erase the code and see if it comes back. Then check the maintenance bulletins (TSB) for the P000D error. If nothing is found, you will need to move on to a step-by-step diagnosis of the system.

The following is a generalized procedure, as testing this code varies from vehicle to vehicle. To accurately check the system, you will need to refer to the manufacturer’s diagnostic block diagram.

Inspect the camshaft position sensor

Most camshaft position sensors are Hall or permanent magnet sensors. There are three wires connected to the Hall sensor: reference, signal and ground. A permanent magnet sensor will have only two wires: a signal wire and a ground wire.

Hall sensor:

Determine which wire is the signal return wire. Then connect a digital multimeter to it using a test lead with a stylus. Turn the digital multimeter to the DC voltage position.

Connect the black wire of the meter to the ground. Turn the engine – if the gauge is working properly, you should see a fluctuating reading on the meter. Otherwise, the sensor is defective and should be replaced.

Sensor with permanent magnet:

Remove the sensor connector and connect a digital multimeter to the sensor terminals. Turn the digital multimeter to the alternating voltage position and crank the motor. You should see a fluctuating voltage value. If not, the sensor is faulty and should be replaced.

Do a diagnosis of the camshaft sensor circuit

Hall sensor:

Start by checking the ground of the circuit. To do this, take a digital multimeter set to constant voltage. Connect between the plus terminal of the battery and the sensor ground terminal on the connector side of the wiring harness.

If there is a good ground, you should get a reading of about 12 volts. Next, check the 5-volt reference side of the circuit. Connect between the battery’s minus terminal and the reference sensor terminal on the harness side of the connector.

Turn on the car’s ignition. You should see a value of about 5 volts. If either of these two tests does not give a satisfactory reading, the circuit should be diagnosed and repaired.

Permanent magnet sensor:

Check the grounding of the circuit. To do this, take a digital multimeter set to DC voltage. Connect between the positive battery terminal and the sensor ground terminal on the connector side of the wiring harness.

If there is a good ground, you should get a reading of about 12 volts. If not, the circuit will need to be diagnosed and repaired.

Check the oil control solenoid

Remove the solenoid connector. Use a digital multimeter set to ohms to check the solenoid’s internal resistance. To do this, connect the meter between the solenoid B + terminal and the solenoid ground terminal.

Compare the resistance measurement to the factory repair specifications. If the meter reads out of specification. Or out of acceptable limits (OL) indicating an open circuit, the solenoid should be replaced. It is also a good idea to remove the solenoid to visually inspect the shield for metal debris.

Test the oil control solenoid circuit

Check the supply side of the circuit:

Disconnect the solenoid connector. With the vehicle’s ignition on, use a digital multimeter set to constant voltage. To check for power to the solenoid (usually 12 volts).

To do this, connect the minus lead of the meter to the minus terminal of the battery. And the plus wire of the meter, to the solenoid B + terminal on the wiring harness side of the connector. The multimeter should read 12 volts. Otherwise the circuit will need to be diagnosed and repaired.

Check the ground side of the circuit:

Remove the solenoid connector. With the vehicle’s ignition on, use a digital multimeter set to DC voltage to check the ground. To do this, connect the plus lead of the meter to the plus terminal of the battery. And the negative lead of the meter, to the solenoid ground terminal on the wiring harness side of the connector.

Give the solenoid a command to turn on with an OEM equivalent diagnostic tool. The multimeter should read 12 volts. If it does not, the circuit will need to be diagnosed and repaired.

Check timing chain and VVT actuators

If everything has been checked up to this point, the problem with the P000D error may be in the timing chain, or the VVT actuators. Remove the necessary components to gain access to the timing chain and actuators.

Check the chain for excess play, broken guides, or tensioners. Check the actuators for visible damage, such as worn teeth.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem P000D może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Audi
 • Chevrolet
 • Chrysler
 • Dodge (Challenger)
 • Ford
 • Jeep
 • Saturn
 • Subaru
 • Volkswagen

W przypadku kodu usterki P000D czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: P0011, P0016.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz