Kod błędu B1421 – obwód czujnika nasłonecznienia (strona pasażera)

Kod błędu B1421 brzmi jak „obwód czujnika nasłonecznienia (strona pasażera)”. Często w oprogramowaniu skanera OBD-2 nazwa może mieć angielską pisownię „Solar Sensor Circuit (Passenger Side)”.

Opis techniczny i dekodowanie błędu B1421

Ten kod usterki diagnostycznej (DTC) jest kodem ogólnym. Błąd B1421 jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieco różnić w zależności od modelu.

Kod błędu B1421 – obwód czujnika nasłonecznienia (strona pasażera)

Czujnik słońca znajduje się w górnej części deski rozdzielczej. Jego zadaniem jest wykrywanie światła słonecznego w celu sterowania trybem AUTO systemu klimatyzacji.

Napięcie wyjściowe tego czujnika zmienia się w zależności od ilości docierającego do niego światła słonecznego. Jeśli ilość światła wzrasta, napięcie wyjściowe odpowiednio wzrasta; jeśli ilość światła maleje, napięcie wyjściowe maleje.

Wzmacniacz klimatyzacji wykrywa wszystkie te zmiany napięcia, aby sterować automatycznym trybem utrzymania temperatury we wnętrzu pojazdu. Kod DTC B1421 OBDII jest ustawiony, ponieważ wykryto usterkę w obwodzie czujnika światła słonecznego po stronie pasażera.

Objawy wadliwego działania

Głównym objawem błędu B1421 dla kierowcy jest świecenie lampki kontrolnej awarii (MIL), którą można nazwać CheckEngine.

Mogą się one również objawiać jako:

 1. Prawdopodobnie nie wystąpią żadne objawy poza zapisanym kodem błędu i zapaleniem się lampki „Check engine” na desce rozdzielczej.

Usterka B1421 nie jest poważną usterką, ponieważ nie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo jazdy. Błąd może spowodować, że automatyczny układ klimatyzacji będzie działał nieprawidłowo lub nie będzie działał w ogóle.

Przyczyny błędów

Kod B1421 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:

 • Czujnik słoneczny może być uszkodzony.
 • Wiązka przewodów czujnika słonecznego jest otwarta lub ma zwarcie.
 • Obwód czujnika słonecznego może mieć złe połączenie, co powoduje zwarcie lub rozwarcie obwodu.
 • Wadliwy wzmacniacz układu klimatyzacji.

Jak skasować lub zresetować kod błędu B1421

Kilka sugerowanych kroków rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu B1421:

 1. Zapoznaj się z Biuletynami Obsługi Technicznej (TSB). Sprawdź, czy nie ma znanych problemów z danym pojazdem.
 2. Sprawdzić pod kątem uszkodzeń wiązkę przewodów obwodu czujnika widoczności słońca. W przypadku stwierdzenia usterek spowodowanych zużyciem lub korozją należy dokonać odpowiedniej naprawy.
 3. Zmierz napięcie obwodu solarnego, aby upewnić się, że nie ma otwartych lub zwartych obwodów. Jeśli rzeczywiste napięcia różnią się od wskazanych, należy dokonać korekty.
 4. Sprawdzić, czy czujnik słoneczny i wzmacniacz klimatyzacji nie są uszkodzone. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta, aby sprawdzić ich integralność.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia któregokolwiek z tych elementów należy dokonać niezbędnych napraw.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Pierwszym krokiem w procesie rozwiązywania problemów z B1421 jest przestudiowanie Biuletynów Obsługi Technicznej (TSB). W przypadku znanych problemów z danym pojazdem.

Zaawansowane kroki diagnostyczne są bardzo specyficzne dla danego pojazdu. Może wymagać, specjalistycznego sprzętu i wiedzy do dokładnego wykonania czynności.

Następnie należy sprawdzić przewody, złącza i inne elementy elektryczne układu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy je naprawić. Następnie należy ponownie wyczyścić kody błędów z pamięci PCM i ponownie sprawdzić system.

Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, należy sprawdzić sam czujnik nasłonecznienia oraz wzmacniacz klimatyzacji pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić. W większości przypadków te działania rozwiążą problem B1421, który wystąpił w Twoim pojeździe.

W których samochodach ten problem występuje częściej

Problem z kodem B1421 może wystąpić w różnych maszynach, ale zawsze istnieją statystyki dotyczące tego, w których maszynach ten błąd występuje częściej. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

 • Lexus
 • Mitsubishi
 • Toyota (Camry, RAV4)

W przypadku kodu usterki B1421 czasami mogą wystąpić inne błędy. Najczęstsze z nich są następujące: B1424, B14A1.

Wideo

Informacje zwrotne na temat artykułu
Podziel się
AutoNevod | Opis techniczny błędów OBD-2 w samochodach i ich rozwiązania
Zostaw komentarz